اخبار تاریخی

  لیبرال‌هایی که با آمریکا مراوده داشتند

  انصاری با جمشید آموزگار درباره ‌این نکته به تفاهم رسیده است که هر کدام از این دو نخست‌وزیر شود دیگری را به دومین پست عالی در کابینه منصوب کند.
  1399/7/28 15:18

  نظارت بر امور شخصی ولیعهد

  قائم مقام فراهانی به امور شخصی ولیعهد نیز نظارت داشت. او این نظارت را، که همه اعمال و افکار عباس‌میرزا را شامل می‌شد، وظیفه وجدانی و اخلاقی خود می‌شمرد.
  1399/7/22 17:55

  مصدق باج نمی‌دهد

  شاه و سردمداران غربی او همچون آمریکا و انگلیس تلاش زیادی جهت تطمیع و یا متقاعد نمودن شاه به نظرات خود کردند اما مصدق نه تنها زیر بار پیشنهادات مطرح شده نرفت، بلکه با قاطعیت بسیاری از دشمنان و مخالفان خود را وادار به سکوت نمود...
  1399/7/18 15:29

  ساواک قوی نیست

  ساواک یکی از مهمترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شاه بود که وظیفه مهم شناسائی مخالفان را بر عهده داشت. علیرغم آنکه این سازمان بودجه کلانی را به خود اختصاص داده بود؛ اما با ضعف‌ها و کاستی‌های بزرگی نیز همراه بود...
  1399/7/16 18:12

  قراری برای کودتا

  رضاخان با کودتای 1299 به عرصه قدرت وارد شد؛ اما برخی معتقدند که به قدرت رسیدن او، کودتا نبوده و اطلاق عنوان کودتا اشتباه است. در حالیکه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که او در قزاقخانه کودتا کرد و با تغییراتی غیرقانونی در قزاقخانه توانست وارد عرصه نظامی و سیاسی گردد.
  1399/7/14 15:26

  ساواک به جای دستگیری، عمداً می‌کشد

  ساواک عده زیادی را مستقیماً در درگیری با پلیس با مقاومت در برابر دستگیری به گلوله می‌بندد. از هنگامی که در ۱۹۷۱ مقاومت چریکی آغاز شد ده‌ها جوان رسما به این طریق کشته شده‌اند.
  1399/7/12 12:44

  نقش امریکا در روابط ایران و اسرائیل

  تا آنجا که مربوط به خط مشی آمریکا می‌شود، بازگشت نفوذ ملا‌ها، هر چند که غیرمتحمل است، بر چهره ما در اینجا اثر نامطلوب خواهد داشت، زیرا ما مسیحی هستیم و...
  1399/7/7 17:52

  مشروع جلوه دادن فساد مالی با تاسیس بانک

  در دهه های 1340 و 1350 تاسیس بانک، جدا از مسئله امتیاز و سرمایه‌گذاری ابزاری جهت پوشش فساد مالی افراد و مشروع جلوه دادن آن بود؛ چنان‌که در رابطه با تأسیس بانک توسط برادران رشیدیان در یکی از اسناد ساواک آمده است...
  1399/6/27 23:16

  حربه‌های رضاخان برای نقد قاجار

  رضاخان جهت قبضه کامل قدرت از قاجاریان به پهلوی، از حربه طرح حکومت جمهوری نیز استفاده نمود. وی جهت استقرار این نوع حکومت و تضعیف قاجاریه، از شیوه پررنگ جلوه دادن نقصان‌های حکومت قاجار نیز استفاده نمود و بر مسائلی چون مفاسد قاجار تأکید کرد و...
  1399/6/21 11:48

  هویدا و ثابتی، دو یار ثابت سیاسی

  همیشه اداره ثابتی (اداره کل سوم ساواک)، مسئول بازرسی، اظهار نظر و تصفیه نهایی کاندیداهای مقامات سیاسی بود و هویدا از این طریق توانسته است سوابق چندین نفر را که سابقه شبهه‌انگیزی داشته‌اند، روشن کند.
  1399/6/13 18:56
6841