اخبار تاریخی

  کار فرهنگی به سبک روسها

  ایرانیان به ذات نمی توانستند به سوی روس های کمونیست و حکومت کمونیستی شوروی گرایش یابند. دلیل این امر نیز حضور مذهب در زندگی خصوصی و اجتماعی ایرانیان بود. اما روس ها نیز آرام ننشسته بودند. آنان در تلاش بودند تا مردم را باورهای فکری خود همراه کنند و در ایران راستا برنامه های متنوعی را تدارک دیده بودند . . .
  1396/7/23 23:18

  پاسخ احمد شاه به درخواست کشیدن راه آهن شمال به جنوب توسط انگلیسی ها

  در مباحث مطرح شده درباره دوران حکمرانی رضا خان بارها دیده می شود که افراد مختلف کشیدن راه آهن شمال به جنوب را یکی از موفقیت های رضا خان بر شمرده اند. با این حال و با تورق در برخی منابع تاریخی پر واضح است که اساساً راه آهن شمال به جنوب بیشتر از آنکه صرفه اقتصادی داشته باشد صرفه نظامی و استراتژیک داشته است (آن هم نه برای ایران بلکه برای بریتانیا) موضوعی که حتی توسط احمد شاه قاجار نیز مورد توجه قرار گرفته است . . .
  1396/7/21 22:45

  غلو در باب اعلحضرت همایونی

  در زمان پهلوی آنچه باعث نزدیکی به دربار و شخص شاه می شد، نه کارآمدی و شایستگی فردی؛ بلکه میزان اغراق و تملق گویی بود. این رو اطرافیان شاه تلاش می کردند در این راه گوی سبقت را از اطرافیان خود بربایند و خود تملق گویی ارشد، باشند. یکی از مصادیق این شیوه و حربه را در ادامه مرور می کنیم . . .
  1396/7/17 21:32

  گزارش نیکلسون درباره شیخ فضل الله

  جریان مشروطه خواه همیشه در تلاش بوده است تا نشان دهد جریانی که با شیخ فضل الله نوری همراه بوده است، جریانی اقلیت و کم تعداد بوده است و به زبانی، شیخ فضل الله فردی کم طرفدار بود. اما واقعیت چیزی غیر از این است. این نه بر مبنای گزارشات ایرانیان، بلکه بر اساس گزارش های خارجی ها نیز قابل فهم است . . .
  1396/7/14 21:54

  نقش روسیه و عثمانی در قحطی ایرانی ها

  جنگ جهانی اول، همچون جنگ خانمان سوز دوم جهانی صدمات و هزینه های بسیاری را برای کشور ما به همراه داشت. جدای از بی خانمانی، قحطی را در ایران گسترش داد و بدبختی و فلاکت را برای ایران فراهم کرد. این در حالی بود که دولت ایران در همان ابتدای جنگ اعلام بی طرفی کرده بود . . .
  1396/7/12 09:37

  روایت تلخ فرمانده انگلیسی از «ژنده پوشانی که جنازه شان در کنار جاده بود»

  در تاریخ زمان هایی است که روس و انگلیس در کشور نفوذ دارند و آنچه در این میان دارای اهمیت بوده حذف آن دیگری از صحنه جغرافیای ایران بوده است. بدون توجه به اینکه چه بر سر مردم این کشور آمده و می آید. حضور خارجی ها و مصرف و خارج کردن مواد غذایی قحطی های گسترده ای را به ایران تحمیل کرده بود که گاهی خود نظاره گر آن بوده اند . . .
  1396/7/10 22:58

  شاه قاجار؛ مطیع کننده اقالیم، نگهبان گله ها

  سلسله قاجار آغاز انحطاط ایران بود. حکومتی که در آن اقتدار شاه در لباس و قامت استبداد وجود داشت، اما از این اقتدار چیزی به مردم و جامعه نمی رسید. شاه در مقام اسم بسیار از القاب را دارا بود، اما در عرصه عمل نه . . .
  1396/7/10 00:02

  حجاب؛ علت اصلی اجحاف مردان علیه زنان!

  نگاه حکومت پهلوی اول به مسئله کشف حجاب بسیار سطحی بود. به گونه ای که آنان علاج دردهای کشور را در کشف حجاب می دانستند. در واقع رضاشاه و نخبگان اطراف او به یکی از شاخص های ظاهری فرهنگ اروپا به مثابه یک اصل بنیادین در تحول غرب می نگریستند و از این رو بر اجرای آن بسیار مصر بودند . . .
  1396/7/4 20:42

  انگیزه دانشگاهیان برای ورود به عرصه سیاسی در ابتدای دهه 40

  اوایل دهه 40 همراه با روی کارآمدن کندی در آمریکا و علی امینی در ایران زمینه ای برای بازسازی فضای باز سیاسی در ایران فراهم شد. فضای که خیلی زود همچون سالیان گذشته بسته شد. در این برهه کوچک دانشجویان به دلایل مختلف انگیزه های زیادی برای ورود به عرصه سیاسی داشتند. اما این انگیزه ها چه بود؟
  1396/7/3 18:40

  پاسخ عجیب رژیم پهلوی به نامه اساتید دانشگاه در خصوص قرارداد کنسرسیوم

  پذیرش کودتای 28 مرداد برای جامعه ایرانی امری سخت و دشوار بود و پذیرش قراردادی که تحت عنوان کنسرسیوم نفتی بسته شد از آن دشوارتر. این مسئله قطعا برای طبقات متوسط سنتی و مدرن که در حکومت دولت از وضعیت بهتری برخوردار بودند، سخت تر نیز بود. آنچنان که جامعه دانشگاهی حتی در سال 1333 همچنان به مخالفت های خود علیه حکومت ادامه می دادند . . .
  1396/6/31 09:25

  در عهدنامه ترکمنچای چه از دست دادیم؟

  عهده نامه گلستان و ترکمنچای از صفحات تلخ تاریخ معاصر ایران است؛ تا پیش از قاجار و به طور خاص در عصر صفویه، حکومت ایران از جمله حکومتهای قدرتمند جهان بود که اروپایی ها برای مقابله با عثمانی ناچار به تعامل و ارتباط گیری با آن بودند؛ جنگ با روسیه اما این شکوه و جلال را بهم زد . . .
  1396/6/28 12:57
6760