اخبار تاریخی

  انگلستان سد راه حضور آمریکایی ها در ایران!

  ایران جزء چند کشوری است که هیچ گاه به طور مستقیم مستعمره نشد؛ این جایگاهی بود که انگلیسی ها برای ایران تعریف کرده بودند. به عبارتی اهمیت ایران به دلیل این بود که می توانست سد راه روس ها شوند. واقعیتی تاریخی که مشکلات گسترده ای برای ایران مهیا کرد . . .
  1396/10/4 14:46

  درباره شبهه همراهی شیخ با محمدعلی شاه

  شبهه مهمی که در باره شیخ فضل الله مطرح شده است و همچنان نیز در این باره طرح بحث می شود، همراهی و همکاری او با محمدعلی شاه و تلاش برای تداوم قدرت اوست. بنابراین برای رفع این مسئله باید به سوالی مهم پاسخ دهیم . . .
  1396/9/30 10:10

  وقتی ناصرالدین شاه با دستهای خون آلود به سفر دوم فرنگ رفت؟!

  . . . عده ای از سربازان قشون ناصرالدین شاه در سر راه شاه اجتماع کرده و چون ماهها حقوق و مواجب خود را دریافت نکرده بودند تصمیم داشتند عریضه ای به شاه دهند. گارد محافظ موکب شاه به ریاست علاء الدوله میرزا احمدخان، درصدد جلوگیری برآمدند و سربازان  را به شلاق بستند . . .
  1396/9/26 22:59

  بازتاب 17 شهریور در سفارت ایران در لندن

  کشت و کشتارهای سال 1357 به خوبی می توانست پایان عمر حکومت پهلوی را نشان دهد. این کشتارها در رسانه های غربی نیز بازتاب می یافت و جالب اینکه حتی مسئولان سفارتخانه خارجی نیز به این نتیجه رسیده بودند که پایان عمر حکومت پهلوی نزدیک است . . .
  1396/9/23 23:45

  کودتایی که رضاخان کشف و خنثی می نماید؟!/ کودتاچی در دام کودتاچیان؛ تجربه به کمک رضاخان می آید

  یکی از وقایع مهم که درسال 1306 شمسی رخ داده است توطئه کودتا علیه رضاخان از طرف یکی از افسران ارتش و کشف و خنثی کردن ان از طرف رضاخان بود. جزئیات این ماجرا هرگز فاش نشد ولی از مجموع نوشته ها و اطلاعاتی که در دست است چنین بر می آید که . . .
  1396/9/21 13:30

  زن آلمانی ای که حافظ اموال سفارت ایران شد

  روابط سیاسی ایران و آلمان در سال 1855 /1303 هجری شمسی برقرار و سفارت ایران در برلین به وسیله موید السلطنه گشایش یافته بود. از آن تاریخ تا شهریور 1320 یازده نفر مقام وزیر مختاری در آلمان را به عهده داشتند. بعد از اشغال ایران توسط متفقین، روابط میان دو کشور قطع شد و در شهریور 1322 ایران به آلمان اعلان جنگ داد . . .
  1396/9/19 10:02

  بحث و جدل آقازاده های قجری/ پدر تو افتخار نوکری انگلیس را داشت یا پدر من؟

  در دهه 1340 یک هیئت اقتصادی از ایران به ریاست مهندس غلامعلی فریور وزیر صنایع و معادن وارد آلمان شد. در این هیئت علی وثوثق معاون نخست وزیر، خداد فرمانفرمائیان، قائم مقام سازمان برنامه، منوچهر فرمانفرمائیان عضو هیئت مدیره شرکت نفت و چند تن دیگر از مقامات بلند پایه عضویت داشتند . . .
  1396/9/17 11:08

  هرکه با ما نیست برماست!

  جنگ سرد زمانی آنچنان فضایی را در عرصه جهانی ایجاد کرده بود که دو ابرقدرت قرن هر که را که با آنان نبود را به مثابه دشمن حساب می کردند و از این رو بودند شخصیت ها و یا دولتهایی که ممکن بود بدون ایجاد هیچ گونه تنش و درگیری در جبهه دشمن باشند؛ این امر به طور خاص تا مرگ استالین امری رایج بود . . .
  1396/9/14 16:51

  نظر جالب شیخ فضالله درباره تاسیس بانک ملی

  شیخ فضل الله آنقدر آماج تهمت ها و انتقادات ناروا قرار گرفته است که گویی او از اساس با همه وجوه دنیای مدرن مخالف بوده است. این در حالی است که او  همه آنچه را که باعث پیشرفت ایران می شد می پذیرفت و تنها با غربی شدن ایران مشکل داشت . . .
  1396/9/12 23:04

  آموزگار: نمی توانم خسارتهای 14 ساله را 4 ماهه ترمیم کنم

  زمانی که آتش انقلاب در کشور زبانه گرفت؛ سخنانی درباره سیزده سال حکومت امیرعباس هویدا به میان آمد که تا به آن روز کسی حاضر نبود، از آن سخن براند. یکی از منتقدین این دوره نخست وزیر تازه به قدرت رسید، جمشید آموزگار بود. جدا از آنکه انتقاد او با واکنش شاه و عذرخواهی آموزگار و توجیه کردن همراه شد . . .
  1396/9/9 09:51

  وقتی طرفداران آمریکا جای انگلوفیل‌ها را می گیرند

  در کشورهایی که از نظر سیاسی به غرب وابسته هستند، حتی چینش نخبگان در درون کشور نیز مبتنی و متاثر از تعامل و تقابل های میان نخبگان است. طبیعتا این مسئله درباره ایران پهلوی نیز صادق بود و پایان قدرت هژمونی انگلیس و آغاز هژمونی امریکا در ایران خود را در رفت و آمدن نخبگان نشان داد . . .
  1396/9/5 22:44
6782