اخبار تاریخی

  ساواک قوی نیست

  ساواک یکی از مهمترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شاه بود که وظیفه مهم شناسائی مخالفان را بر عهده داشت. علیرغم آنکه این سازمان بودجه کلانی را به خود اختصاص داده بود؛ اما با ضعف‌ها و کاستی‌های بزرگی نیز همراه بود...
  1399/7/16 18:12

  قراری برای کودتا

  رضاخان با کودتای 1299 به عرصه قدرت وارد شد؛ اما برخی معتقدند که به قدرت رسیدن او، کودتا نبوده و اطلاق عنوان کودتا اشتباه است. در حالیکه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که او در قزاقخانه کودتا کرد و با تغییراتی غیرقانونی در قزاقخانه توانست وارد عرصه نظامی و سیاسی گردد.
  1399/7/14 15:26

  ساواک به جای دستگیری، عمداً می‌کشد

  ساواک عده زیادی را مستقیماً در درگیری با پلیس با مقاومت در برابر دستگیری به گلوله می‌بندد. از هنگامی که در ۱۹۷۱ مقاومت چریکی آغاز شد ده‌ها جوان رسما به این طریق کشته شده‌اند.
  1399/7/12 12:44

  نقش امریکا در روابط ایران و اسرائیل

  تا آنجا که مربوط به خط مشی آمریکا می‌شود، بازگشت نفوذ ملا‌ها، هر چند که غیرمتحمل است، بر چهره ما در اینجا اثر نامطلوب خواهد داشت، زیرا ما مسیحی هستیم و...
  1399/7/7 17:52

  مشروع جلوه دادن فساد مالی با تاسیس بانک

  در دهه های 1340 و 1350 تاسیس بانک، جدا از مسئله امتیاز و سرمایه‌گذاری ابزاری جهت پوشش فساد مالی افراد و مشروع جلوه دادن آن بود؛ چنان‌که در رابطه با تأسیس بانک توسط برادران رشیدیان در یکی از اسناد ساواک آمده است...
  1399/6/27 23:16

  حربه‌های رضاخان برای نقد قاجار

  رضاخان جهت قبضه کامل قدرت از قاجاریان به پهلوی، از حربه طرح حکومت جمهوری نیز استفاده نمود. وی جهت استقرار این نوع حکومت و تضعیف قاجاریه، از شیوه پررنگ جلوه دادن نقصان‌های حکومت قاجار نیز استفاده نمود و بر مسائلی چون مفاسد قاجار تأکید کرد و...
  1399/6/21 11:48

  هویدا و ثابتی، دو یار ثابت سیاسی

  همیشه اداره ثابتی (اداره کل سوم ساواک)، مسئول بازرسی، اظهار نظر و تصفیه نهایی کاندیداهای مقامات سیاسی بود و هویدا از این طریق توانسته است سوابق چندین نفر را که سابقه شبهه‌انگیزی داشته‌اند، روشن کند.
  1399/6/13 18:56

  آشتی با مصدق ناشی از درماندگی است

  آمریکا در ابتدا موضع مماشات‌طلبانه و حتی واسطه‌ای در قبال جنبش ملی شدن نفت ایران و شرکت نفت انگلیس داشت. این موضوع متأثر از چند عمال بود. اول آنکه آمریکا امیدوار بود از این طریق و ارائه پیشنهادهای منفعت‌طلبانه بتواند منافع خود را تأمین نماید و حتی دست شرکت نفت انگلیس را از منابع نفتی ایران کوتاه نماید و دوم تغییر دستگاه سیاست خارجی انگلیس و تلاش محافظه‌کاران بر نگرش آمریکا بود...
  1399/6/4 13:27

  مجلس از اول تا آخر پر از انقلاب بود

  کشمکش میان مشروطه‌طلبان و مشروعه‌خواهان از همان ابتدای تصویب قانون مشروطه وجود داشت و بسیاری از علما خواستار مشروعه بودن مشروطه بودند.
  1399/5/30 17:43

  تحریف سقوط قاجار توسط محمدرضاشاه

  محمدرضاشاه در کتاب "پاسخ به تاریخ" تلاش نموده است واقعیات تاریخی همچون رابطه سیدضیا با انگلیس و نیز انقراض سلسله قاجار را برخلاف واقعیات نشان دهد. هدف شاه از این تحریف، مثبت جلوه دادن شخصیت پدرش و نیز الزامی بودن تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی است...
  1399/5/17 13:01

  هر مملکتی رژیمی دارد، رژیم ما یک‌نفره است!

  سازمان پرورش افکار آیینه تمام‌نمای آرمان نظام رضاشاهی بود؛ یعنی ایجاد وحدت فکری و اتحاد معنوی و اتفاق کلمه و تقویت روحیه ملی‌گرایی با گرایش‌های یکدست و همگون و پی‌ریزی هویت واحد از طریق ترویج افکار مهین دوستی و شاه‌پرستی و امحا تشتت و جدا سری و ارتقای فرهنگ عمومی و وجدان ملی با تفهیم معنای اصلاحات حکومتی و علاقه‌مند کردن مردم به آن تا قدرش را بدانند و از حکومت حمایت کنند و در یک کلام تربیت اراده قدرتمند ملی که یک‌زبانی و وحدت تن‌پوش هم‌، شکل ظاهری صور‌ت‌های نمایانش قلمداد می‌شود.
  1399/5/2 15:30
6847