اخبار تاریخی

  گالری تصاویر

  رهبران فرقه بهاییت

  1393/2/24 18:45

  معرفی کتاب روحانیت - بهائیان (نیمه اول سال 1334)

  جدال حق و باطل

  در آخرین روزهای اردیبهشت سال 1334، هنگامی که نیروهای مذهبی پیرزمندانه تصور می‌کردند بر «بهایی‌ها» که مهم‌ترین معضل مرجعیت، روحانیت و جامعه‌ی مذهبی ایران در آن زمان تلقی می‌شد، چیره شده‌اند، همکاری شاه و دولت در اشغال و قصد تخریب حظیره‌القدس بهاییان در تهران را بهترین فرصت برای نزدیک شدن به حاکمیت قلمداد کردند.
  1393/2/24 18:23

  مقاله / بهاییان در عصر رضاشاه

  فتنه باب و بهاء ازتوطئه های مهمی است که از اواسط دوره قاجاریه با هدف آسیب رساندن به اسلام و خصوصاّ تشیع از سوی کانون های استعماری طراحی شد و در مسیر تداوم حیات سیاه و تباهش همواره درکنار دشمنان اسلام، درصدد ضربه زدن به این دین مبین و از بین بردن خصلتهای ضد استکباری و ظلم ستیز آن بود و دریک کلام هدف طراحان این فتنه، تلاش برای شکستن کیان و اقتدارملی ایرانیان که از زمان صفویان حول محور تشیع پدید آمده و منافع قدرتهای استکباری واستعماری راتهدید می¬کرد،بود
  1393/2/24 17:57

  مقاله/ شبکه‌ی بهائیت و اقتصاد

  زمانی که از رانت‌خواران بهائی و سوءاستفاده‌ها و زدوبندهای آنان در دستگاه محمد‌رضا پهلوی صحبت می‌شود، به این نکته باید بسنده کرد که تنها روحانی‌ها یا یزدانی‌ها نبودند که صاحب آن همه ثروت با زدوبند و قتل و غارت شده بودند، بلکه اساساً تمام بهائیان صاحب‌نفوذ و غارتگر، غاصب و سرمایه‌دار بودند.
  1393/2/24 17:49

  مقاله / پیامد فرقه بهاییت، با رویکرد وحدت‌‌شکنی جامعه اسلامی (1)

  آن‌ها راه تفرقه را پیش نگرفتند مگر بعد از آن که اتمام حجت بر آنان شد و علم و آگاهی کافی به آن‌ها رسید و این تفرقه جویی بخاطر حب دنیا و ریاست و ظلم و حسد و عداوت بود. آری دنیا پرستان ستمگر و حسودان کینه توز، در برابر آیین یکپارچه انبیا قیام کردند و هر گروهی را به راهی پراکنده نمودند، تا پایه‌های ریاست خود را تقویت کنند و منافع دنیای خویش را تأمین کنند و حسادت‌ها و عداوت‌های خود را با مؤمنان راستین مکتب انبیا آشکار سازند ولی تمام این ها بعد از اتمام حجت بود.
  1393/2/24 17:39
6769