اخبار تاریخی

  مقاله/ شبکه‌ی بهائیت و اقتصاد

  زمانی که از رانت‌خواران بهائی و سوءاستفاده‌ها و زدوبندهای آنان در دستگاه محمد‌رضا پهلوی صحبت می‌شود، به این نکته باید بسنده کرد که تنها روحانی‌ها یا یزدانی‌ها نبودند که صاحب آن همه ثروت با زدوبند و قتل و غارت شده بودند، بلکه اساساً تمام بهائیان صاحب‌نفوذ و غارتگر، غاصب و سرمایه‌دار بودند.
  1393/2/24 17:49

  مقاله / پیامد فرقه بهاییت، با رویکرد وحدت‌‌شکنی جامعه اسلامی (1)

  آن‌ها راه تفرقه را پیش نگرفتند مگر بعد از آن که اتمام حجت بر آنان شد و علم و آگاهی کافی به آن‌ها رسید و این تفرقه جویی بخاطر حب دنیا و ریاست و ظلم و حسد و عداوت بود. آری دنیا پرستان ستمگر و حسودان کینه توز، در برابر آیین یکپارچه انبیا قیام کردند و هر گروهی را به راهی پراکنده نمودند، تا پایه‌های ریاست خود را تقویت کنند و منافع دنیای خویش را تأمین کنند و حسادت‌ها و عداوت‌های خود را با مؤمنان راستین مکتب انبیا آشکار سازند ولی تمام این ها بعد از اتمام حجت بود.
  1393/2/24 17:39

  مقاله/ دولت اسرائیل و بهائیت

  پدیده‌ی بهائیت و رابطه‌ی بهائیان با یهودیان، از مسائل مهم تحولات تاریخ معاصر ایران است که باید مورد شناسایی علمی قرار گیرد. از سال 1868 م که میرزا حسینعلی نوری (بهاءالله) و همراهانش به بندر «عکا» منتقل شدند، پیوند بهائیان با کانون‌های مقتدر یهودی تداوم یافت و مرکز بهائیگری در سرزمین فلسطین به ابزار مهمی برای عملیات بغرنج یهودیان و شرکایشان در دستگاه استعماری بریتانیا بدل شد. به نوشته‌ی فریدون آدمیت: «... عنصر بهائی، چون عنصر جهود، به عنوان یکی از عوامل پیشرفت سیاست انگلیس در ایران درآمد، طرفه اینکه از جهودان نیز کسانی به این فرقه پیوستند»
  1393/2/24 17:52

  مقاله / پیامد فرقه بهاییت، با رویکرد وحدت‌‌شکنی جامعه اسلامی (2)

  نظام سلطه زیر نقاب شرق شناسی، سربازان صلیبی و شوالیه های نقاب دار خود مانند فان فلوتن ، گلدزیهریهودی ، ولهوسن، پروکیلمن و دونالدسن را به نام مشتشرق وارد کشورهای اسلامی کرد تا شاید از طریق عملیات شبهه سازی اذهان افراد غیر متخصص و غیر آشنای با مبانی دقیق اسلامی را مشوب کند و از طریق آنان در پیکره جامعه اسلامی، رخنه ایجاد کند.
  1393/2/24 17:42
6834