اخبار تاریخی

  آخرین راهکار امریکا برای گریز از پیروزی انقلاب اسلامی

  متاسفانه برخی رویکردها در بررسی رفتار ایالات متحده در ایران خوشبینانه است. به عنوان مثال به اعتقاد برخی زمانی که آمریکا دانست، شاه در میان مردم خود منفور است از او خواست از کشور خارج شود و تلاش کرد تا با انقلابیون وارد مذاکره شود و زمینه های روی کارآمدن آنها را تسهیل کند. این گزاره آخر بسیار بحث انگیز است. بخصوص آنکه در ماه های اخر حکومت پهلوی، امریکا، تلاش می کرد تا شرایط و پتانسیل کودتا در ایران را بررسی کند . . .
  1396/5/24 00:30

  بازجویانی که توسط موساد تربیت می شدند

  با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، ضربه محکمی به منافع اسرائیل خورد. با توجه به مشکلاتی که در ارتباط میان اسرائیل و کشورهای عربی در آن مقطع وجود داشت، رابطه با کشورهایی چون ایران و ترکیه برای اسرائیلی ها از اهمیت به سزایی برخوردار بود. از این رو اسرائیل تمام تلاش خود را برای بقای حکومت استبدادی شاه می کرد. از این رو بود که موساد، بیشترین توان را برای تاسیس و قدرتگیری ساواک به خرج داد. آنها حتی در مسائل جزئی این نهاد امنیتی مثل تربیت بازجو نیز نقش داشتند. به عنوان مثل در یک مورد . . .
  1396/5/23 01:00

  خوشحالی برژنسکی از روی کارآمدن دولت ازهاری

  حکومت محمدرضا پهلوی یک حکومت به معنای دقیق کلمه آمریکایی بود. از این رو در شرایطی که شاه در سراشیب سقوط قرار گرفته بود نیز آمریکا می بایست به درمان آشوب های داخل کشور برمی خاست. اما آن طور که پیروزی انقلاب نشان داد، ایالات متحده از انجام و تحقق این خواسته عاجز بود . . .
  1396/5/16 00:46

  متن اعلامه عجیب دیکتاتور بزرگ خطاب به مطبوعات: با افتخار می گویم من عامل کودتا هستم!

  رضاخان در سمت سردار سپه در اعلامیه ای در پاسخ به مطالب و انتقادات مطبوعات، خود را عامل کودتا معرفی نمود و به شدت تهدید نمود مطبوعاتی که در این زمینه مطالب بنویسند به شدت مورد تنبیه قرار می گیرند. در این اعلامیه آمده است . . .
  1396/5/13 19:33

  جنایتی که روسها در قره باغ و گنجه انجام دادند

  اگرچه آقامحمدخان با لشکرکشی به گرجستان و قفقاز، جنایات بسیاری را انجام داد و مردم بسیاری را کشت و یا مجروح کرد، اما پس از آن روس ها نیز ظلم های بسیاری به مردم این منطقه کردند. این ظلم ها بسیار وسیع و گسترده تر از ظلم های سپاه ایران و آقامحمدخان بود و متاسفانه در تاریخ نگاری جنگ های ایران و روس عمدتا این مسئله به فراموشی سپرده می شود.
  1396/5/12 01:31

  اخراج بزرگترین روحانی تهران؛ جرقه ای بر انبار باروت

  عمدتا قیام ها و جنبش های بزرگ در همه کشورها، با جنبش هایی دیگر آغاز می شوند. از آن جمله اینکه جنبش تنباکو را می توان مقدمه ای برای جنبش مشروطه ایران دانست. نهضت تنباکو در شهرهای مختلفی ظهور و بروز داشت. من جمله تهران و اصفهان.
  1396/5/9 22:35

  اداره روابط عمومی وزارت خارجه یا بنگاه عیاشی زاهدی برای سرویس دادن به شیوخ عرب

  ادره ای به نام روابط عمومی در دبیرخانه وزیر تاسیس شده بود که در لیست کارمندان، ده زن زیبا و شوخ و شنگ کارمند آن بودند، ولی در وزارت خارجه کمتر آفتابی می شدند. پس از تحقیق آشکار شد که آنها مهماندارند و برای سرگرم کردن مهمانان وزیر، بخصوص شیوخ عرب در حصارک حضور می یابند.
  1396/5/7 20:33

  چرا روسیه «آلاسکا» را به آمریکا فروخت؟+تصویر چک 7.2 میلیون دلاری که دولت آمریکا صادر کرد

  مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در سال 1867 میلادی طرح خرید آلاسکا از روسیه را تصویب کرد. درباره چرایی فروش این منطقه پر ارزش و استراتژیک تاکنون مباحث متنوعی از منظرهای گوناگون مطرح شده است لکن به نظر می رسد علت اصلی این امر را باید از منظر اولویتهای راهبردی روسیه تزاری در آن بازه زمانی مورد تدقیق و بررسی قرار داد . . .
  1396/5/5 11:39

  حربه های کثیف نمایندگان طرفدار رضاخان برای تغییر سلطنت

  به قدرت رسیدن و پادشاهی رضاخان و حرکت او از رضاخانی به رضاشاهی پر از حیله و نیزنگ بود. اول از همه اینکه نیروهای مورد نظرشان را که موافق سلطنت رضاخان بودند، به نمایندگی مجلس انتخاب کردند. به عبارتی با تقلب آنان را وارد مجلس کردند. بدین ترتیب تعداد مخالفان بسیار بسیار بیشتر از مخالفین بود. اما برای اینکه باز هم مخالفین نتوانند تاثیرگذار باشند، با حیله حرفهای متناقص به زبان می آوردند . . .
  1396/5/4 00:44

  چرا روسیه «آلاسکا» را به آمریکا فروخت؟+تصویر چک 7.2 میلیون دلاری که دولت آمریکا صادر کرد

  مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در سال 1867 میلادی طرح خرید آلاسکا از روسیه را تصویب کرد. درباره چرایی فروش این منطقه پر ارزش و استراتژیک تاکنون مباحث متنوعی از منظرهای گوناگون مطرح شده است لکن به نظر می رسد علت اصلی این امر را باید از منظر اولویتهای راهبردی روسیه تزاری در آن بازه زمانی مورد تدقیق و بررسی قرار داد . . .
  1396/5/5 11:14

  مساعی دولت فخیمه انگلیس در راستای قدرت گیری رضاخان

  با اینکه از کودتای سوم اسفند 1299 بیش از یک قرن می گذرد، هنوز درباره اینکه انگلیسی ها در این کودتا نقش آفرین بوده اند یا خیر، بحث است. اما به نظر می رسد شواهد زیادی درباره حضور انگلیسی ها در کودتا می توان یافت.
  1396/5/2 00:58
6672