اخبار تاریخی

  درک اشتباه در فهم قدرت امام خمینی

  درک نادرست کارشناسان غربی از قدرت امام بود که بی جهت تلاش می کردند تا یک روحانی بلندپایه دیگر را در جریان رهبری انقلاب جایگزین وی کنند؛ بگذریم از اینکه از جهتی دیگر این تلاش ها برای جایگزینی نشاندهنده ترس آنان در از بین رفتن منافعشان پس از سقوط شاه بود...
  1399/9/7 10:12

  دموکراسی در ایران مرد

  حذف احزاب و ایجاد حزب دولتی رستاخیز باعث شد تا اگر دموکراسی نیم بندی هم وجود داشت به طور کامل از بین برود...
  1399/9/4 15:05

  نخستین پیروزی دیپلماتیک آمریکا در جنگ سرد

  میان شوروی و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم جنگی دیپلماتیک در گرفت. یادداشت برنز به مولوتوف نقطه ی شروعی بود بر پایان یافتن خواسته های بعد از جنگ شوروی در ایران...
  1399/8/26 15:12

  رفتار پر از عواطف امیرکبیر با حاکم هرات

  همواره فیمابین ما و شما ابواب مراودت و مکاتبت مفتوح بوده، نه آن جناب از مجاری اوضاع خود و اخبار آن حدود مرا بی خبر بگذارند، نه محب مهجور آن جناب را از اموال خود و اخبار این صفحات بی استحضار گذارد.
  1399/8/23 18:27

  عهدنامه دوستی بین ایران و آمریکا

  فرخ‌خان امین‌الملک سفیر ایران در پاریس در راه بازگشت از فرانسه، در استانبول با وزیرمختار آمریکا که از جانب فرانکلین پیرس رئیس جمهوری آن کشور نمایندگی داشت، عهدنامه مودت و بازرگانی منعقد ساخت و متن قرارداد به زودی به تصویب دولتین ایران و آمریکا رسید...
  1399/8/19 19:10

  اتحاد مخالفان رژیم پس از دستگیری امام

  بعد از قیام 15 خرداد و دستگیری امام، گروه‌های مخالف به خصوص گروه‌های مذهبی تحت رهبری واحد درآمده و توانستند در قالب تشکیلات مذهبی و حوزوی به فعالیت علیه رژیم بپردازند. این موضوع نام امام را نیز به عنوانی رهبری مبارز بر سر زبان‌ها آورد و منجربه شناخته شدن شخصیت او گردید...
  1399/8/5 18:31

  لیبرال‌هایی که با آمریکا مراوده داشتند

  انصاری با جمشید آموزگار درباره ‌این نکته به تفاهم رسیده است که هر کدام از این دو نخست‌وزیر شود دیگری را به دومین پست عالی در کابینه منصوب کند.
  1399/7/28 15:18

  نظارت بر امور شخصی ولیعهد

  قائم مقام فراهانی به امور شخصی ولیعهد نیز نظارت داشت. او این نظارت را، که همه اعمال و افکار عباس‌میرزا را شامل می‌شد، وظیفه وجدانی و اخلاقی خود می‌شمرد.
  1399/7/22 17:55

  مصدق باج نمی‌دهد

  شاه و سردمداران غربی او همچون آمریکا و انگلیس تلاش زیادی جهت تطمیع و یا متقاعد نمودن شاه به نظرات خود کردند اما مصدق نه تنها زیر بار پیشنهادات مطرح شده نرفت، بلکه با قاطعیت بسیاری از دشمنان و مخالفان خود را وادار به سکوت نمود...
  1399/7/18 15:29

  ساواک قوی نیست

  ساواک یکی از مهمترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شاه بود که وظیفه مهم شناسائی مخالفان را بر عهده داشت. علیرغم آنکه این سازمان بودجه کلانی را به خود اختصاص داده بود؛ اما با ضعف‌ها و کاستی‌های بزرگی نیز همراه بود...
  1399/7/16 18:12
6847