اخبار تاریخی

  چرا ایران در عصر قاجار راه آهن احداث نکرد؟

  راه آهن از جمله مهمترین نمادهای توسعه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کشور ما بوده است. از این رو ایرانیان تلاش بسیاری می کردند تا بتوانند راه آهن را در ایران گسترش دهند. اما مسئله مهم این بود که دغدغه راه آهن در ایران به حضور روس و انگلیس در کشور ما وابسته بود . . .
  1396/4/5 17:59

  مرموزترین چهره ی دربار پهلوی

  در آن سالها در گنجایش فکری من نبود که به کنه قضیه ی ارنست پرون پی ببرم و فکر کنم که چرا او به چنین کاری، که به هیچ وجه با شخصیت و سطح معلوماتش منطبق نیست، اشتغال دارد؟
  1396/4/3 14:32

  راهپیمایی فرمایشی حکومت در محکومیت قیام 19 دی!

  دانش آموزان را از مدارس جمع کردند و راهپیمایی آرامی به راه انداختند و در پایان اعلام نمودند که شورشگران و اخلالگران را محکوم می کنیم
  1396/3/31 12:31

  بازاری که به دست روسها غارت شد

  واقعیت این است که بیش از هر چیز تخاصم میان روس و انگلیس و لزوم استقلال ظاهری ایران به عنوان حائل میان این دو بود که سبب می شد تا نام ایران باقی بماند. اگر نه دولت مرکزی ایران توانایی اداره کشور را نداشت...
  1396/3/29 12:39

  سیاست «یکی به نعل یکی به میخ» عین الدوله در ماجرای مشروطه

  برخی از شخصیت های عصر مشروطه جدا از اینکه طرفدار یا مخالف مشروطه بودند به گونه ای عمل می کردند که در صورت پیروزی هر یک از طرفین مبارزه، بتوانند آینده خود را تضمین نمایند. یکی از این شخصیت ها عین الدوله بود . . .
  1396/3/24 12:09

  دعوای مورگان شوستری با سپهدار تنکابنی بر سر اخذ مالیات

  شوستر مخالفین زیادی داشت؛ اگرچه او خود نیز جوری عمل می‌کرد که منافع انگلیس و آمریکا در ایران تامین شود، اما بودند کسانی که واقعا بدهی های زیادی به نظام مالیاتی کشور داشتند. یکی از این افراد سپهدار رشتی بود که دلیل مخالفت او با شوستر نیز در این خلاصه می شد:
  1396/3/22 11:00

  شاه چگونه نمایندگان مجلس را بر می گزید؟!

  روش و تصمیم شاه در مورد انتخاب نمایندگان چنین بود که فهرست همه ی نامزدها را برای ساواک می فرستاد. سازمان امنیت فرمهای مخصوصی تهیه کرده بود که سوابق اشخاص در آن درج شده بود و مستقیما در اختیار شاه قرار می داد....
  1396/3/19 15:26

  تفاوت های محمدعلی شاه و پدرش

  محمدعلی شاه هیچ شباهتی به پدرش نداشت. اگر مظفرالدین شاه به راحتی درخواست مشروطه خواهان را پذیرفت و ایران به جرگه کشورهای مشروطه پیوست، محمدعلی شاه تمام هم خود را برای شکست مشروطه و بازگشت استبداد به ایران گذاشت...
  1396/3/16 18:25

  روایت دردناک «روزنامه عصر جدید» از ویرانی ایران در جنگهای جهانی+تصویر روزنامه

  ایران که بدون هیچ منفعتی یک قسمت از حدودش در آتش جنگ بین المللی می سوزد این استراحت نیز مرتفع و حتی در همین سرما جان و مال یک عده از اهالی مملکتش از قتل و نهب محفوظ نمی ماند...»
  1396/3/14 17:43

  روایتی از فعالیتهای اطلاعاتی تجار خارجی برای سرویسهای جاسوسی

  تجاری که در اصل جاسوس بودند!

  معاهدات تجاری ایران با بیگانگان اگرچه غالباً باعث می شد تا سرمایه ها و منابع کشور به وسیله واردکنندگان و صادر کنندگان خارجی و به طور خاص روسی و انگلیسی چپاول شود، اما تبعات دیگری نیز داشت. جالب است بدانیم که معاهدات اقتصادی و ورود تجار خارجی به ایران تبعات سیاسی و اطلاعاتی نیز داشت . . .
  1396/3/10 11:42
6577