مطالب مرتبط با واژه 'انگشتر تپانچه ای'

    عکس/کوچک‌ترین اسلحه جاسوسی دنیا

    این اسلحه کوچک که بیش از 150 سال از عمر وی می گذرد یک نمونه کامل اسلحه ای برای اهداف جاسوسی است که به انگشتر تپانچه ای معروف است و یکی از کوچکترین دستگاه های کشنده ی دنیا است که برای ماموریت های سری ساخته شده و گفته می شود کشور سازنده این سلاح فرانسه است.
    1394/12/25 12:43
1