مطالب مرتبط با واژه 'اریا'

    سرلشگر آریانا، تیمسار مخالف فرهنگ اسلامی

    حسین معتمدی منوچهری تنکابنی معروف به بهرام آریانا (سرلشکر ) و جمعی از امرا و فرماندهان لشگر آذربایجان در حاشیه یک مهمانی در باشگاه افسران در تبریز مشاهده می شود. وی به دفاع از بهائیان در عصر پهلوی دوم اشتهار داشت.
    1395/3/25 16:54
1