مطالب مرتبط با واژه 'اسناد جاسوسی'

    اسناد سخن می گویند

    آخرین تلاشهای آمریکا برای حفظ حکومت پهلوی

    به شهادت اسناد باقیمانده از لانه جاسوسی دولت ایالات متحده تمام تلاشهای خود برای حفظ حکومت پهلوی را به کار بسته بود. سرمایه گزاری بر روی چهره های میانه رو و غیر انقلابی که غالباً تز اصلاحات و نه انقلاب را دنبال می نمودند یکی از اصلی ترین حربه های مورد توجه آمریکا بوده است. در ادامه متن یکی از اسناد به جای مانده از لانه جاسوسی آمریکا که تلگرامی از سوی سولیوان به مقصد واشنگتن است آمده است:
    1395/12/22 01:00
1