مطالب مرتبط با واژه 'وزیر دربار'

  دو مرتبه ای که رضا خان در زندگی اسدالله علم مستقیماً دخالت کرد

  شخیصت امیر اسدالله علم را باید به حق یکی از بدنام ترین چهره های تاریخ معاصر ایران دانست. اسدالله علم که به قول مرحوم دکتر مصدق «جد اندر جد جاسوس انگلیس بود» طبق سنت خانوادگی از اوان جوانی به خدمت سازمان اینتلیجنس سرویس بریتانیا درآمد و تا آخرین نفس از خدمت به بیگانگان، وطن فروشی، هرزگی و مال اندوزی دست نکشید.
  1396/12/23 16:33

  سندی درباره ساخت اقامتگاه روسای جمهوری کشورها در تخت جمشید

  نامه اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی به سیروس فرزانه سرپرست سازمان جلب سیاحان درباره ساخت اقامتگاه روسای کشورها در تخت جمشید بوسیله موسسه ژانسن و اعطای 1000000 فرانک سویس بعنوان ضمانت نامه به شرکت ملی نفت ایران
  1396/9/24 00:26

  سند/ وقتی دوای درد فرح پهلوی گردنبد سی هزار دلاری است؟!

  در این سند که از سوی وزیر دربار پهلوی به نماینده ایران در بال سوئیس  نوشته شده است؛ تاکید شده است تا به مناسبت وضعیت نامناسب روحی و جسمی فرح پهلوی، گردنبندی از جنس مروارید به ارزش 30 هزار دلار از خزانه بیت المال تهیه شود تا محمدرضا پهلوی جهت دلجویی و رفع بیماری فرح به وی اهدا نماید . . .
  1396/9/12 23:25

  سند/ گزارش بازداشت شاهزاده ایرانی در سوئیس!

  نامه محرمانه سیروس پرتوی به علم وزیر دربار شاهنشاهی : درج خبر حمل مواد مخدر توسط دولو در همراهی شاه در سفر سویس در روزنامه هرالد تریبون
  1396/9/3 22:54

  دو مرتبه ای که رضا خان در زندگی اسدالله علم مستقیماً دخالت کرد

  شخیصت امیر اسدالله علم را باید به حق یکی از بدنام ترین چهره های تاریخ معاصر ایران دانست. اسدالله علم که به قول مرحوم دکتر مصدق «جد اندر جد جاسوس انگلیس بود» طبق سنت خانوادگی از اوان جوانی به خدمت سازمان اینتلیجنس سرویس بریتانیا درآمد و تا آخرین نفس از خدمت به بیگانگان، وطن فروشی، هرزگی و مال اندوزی دست نکشید.
  1396/6/18 01:16

  علت قدرت بی حد و حصر عَلَم در دربار پهلوی

  علم از چهره های مرموز و البته بسیار مهم حکومت پهلوی است. اگرچه آثار و خاطرات او بخشی از زندگی پیدا و پنهان او را نشان می دهد. اما تاثیرگذاری او بر محمدرضا شاه از او چهره ای منحصر به فرد می سازد. حسین فردوست روایتی اینچنینی از اسدالله علم دارد . . .
  1396/6/7 00:41

  تصویری از بازوی سیاست خارجی رضاخان در مذاکرات اروپایی

  در این تصویر عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار به همراه چند تن از مقامات وزارت خارجه در سفربه یک کشور اروپائی مشاهده می شود. تیمورتاش در زمان سلطنت رضاخان، به عنوان مشاور امین شاه در حوزه سیاست خارجی مأموریت داشت . . .
  1396/6/2 01:42

  عکس یادگاری تیمورتاش با شیخ خزعل

  شیخ خزعل خان که به القاب معزالسلطنه و سرداراقدس نامیده می‌شد، سال‌ها حاکم خوزستان بود. وی در سال 1280ش به جای برادرش شیخ خزعل خان که گویا به دست او از بین رفته بود، ازطرف مظفرالدین شاه با درجه امیرتومانی و لقب معزالسلطنه به حکمرانی خرمشهر و سرحدداری آنجا تعیین شد.
  1396/4/25 01:00

  داستان حزب رستاخیز در خاطرات اسدالله علم

  بیچاره ناصر عامرى دبیرکل سابق حزب مردم که یک ماه قبل در اکسیدان (تصادف) اتومبیل کشته شد، آنقدر عاجز شده بود که دائماً التماس مى کرد: یا بکش، یا چینه ده، یا از قفس آزاد کن!... بعد اشخاص مختلف حاضر در جلسه، منجمله دبیرکل حزب مردم، پان ایرانیست و ایرانیان صحبت هایى کردند و حسن استقبال فراوانى شد...
  1395/2/7 14:10
9