مطالب مرتبط با واژه 'دست رد'

  دست رد محمدرضا پهلوی بر سینه مناخیم بگین!

  در این سند که توسط سپهبد ناصر مقدم رئیس وقت ساواک تنظیم شده است و طی آن محمدرضا پهلوی به دلیل شرایط خاص کشور در سال 1357 و حساسیتهای مذهبی مردم ایران نسبت به توسعه روابط با اسراییل؛ به درخواست سفر و ملاقات «مناخیم بگین» نخست وزیر اسرائیل پاسخ منفی داده است و ساواک نیز پاسخ شاه ایران را به صورت محرمانه به معاون سرویس اطلاعاتی اسراییل ابلاغ نموده است . . .
  1396/11/16 17:39

  سند تاریخی/ کشورهایی که دست رد به سینه شاه زدند؟

  گفتار رادیو بغداد پیرامون عدم شرکت سران کشورها در مراسم جشن دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی . . .
  1396/4/14 01:47
2