مطالب مرتبط با واژه 'فساد'

  نتایج بازداشت دولو به جرم قاچاق مواد مخدر

  شاه نه تنها به مبارزه با فساد در داخل کشور اهتمامی نداشت، بلکه برای جلوگیری از  اشاعه فساد نزدیک ترین افراد منسوب به خود نیز تلاشی نمی کرد. این مسئله بی آبرویی زیادی را در کشور برای خاندان سلطنت ایجاد می کرد و گاهی حتی در خارج از کشور نیز بازتاب های بسیار منفی با خود به همراه داشت . . .
  1396/11/17 21:41

  درخواست سفیر ایران در انگلیس برای تعطیلی «کاباره شهرزاد»

  در این سند نامه محسن رئیس سفیر ایران در لندن به دکتر امینی نخست وزیر مبنی بر معرفی دانشجویان متحصن در سفارت و ارسال گزارش سوابق تحصیلی آنها ازجمله دانشجویان دولتی و بورسیه ، مشاهده می شود. سفیر ایران همچنین تعطیلی کاباره شهرزاد در لندن بدلیل مغایرت با مصلحت دانشجویان ایرانی را به تهران پیشنهاد می کند.
  1396/8/15 22:16

  اقتصاد رانتی و تشدید فساد و انحصار در خاندان پهلوی

  از سال 1342 به بعد با افزایش قیمت نفت، شکل گیری اقتصاد رانتی و نوسازی اقتصادی از بالا، اقتدارگرایی حکومت تشدید گردید و به موازات آن سوء استفاده از قدرت و فساد اقتصادی بیش از گذشته رواج یافت. ساخت اقتصادی ایران در دهه 40 و 50 و از نوع عمدتاً دولتی و رانتیر بود . . .
  1396/6/12 00:51

  دو نما از درباریان غافل از ملت

  در این تصویر برپایی یک جشن در دربار محمدرضا پهلوی مشاهده می شود. یکی از عوامل بروز نارضایتی های گسترده از رژیم شاه، فساد بی‌حد و حصر دربار بود. فساد اخلاقی، تکبر و تفرعن، فساد جنسی، فساد مالی و فساد دینی تمام تار و پود دربار را در نوردیده بود.
  1396/3/23 22:57

  معافیت گمرکی دربار پهلوی در واردات مشروبات الکلی

  بر طبق اسناد بر جای مانده و خاطرات اکثر دولتمردان پهلوی نظیر اسدالله علم فساد سیاسی و اقتصادی و اخلاقی در عالی ترین سطح حاکمیت پهلوی وجود داشت. در این سند، نامه آتابای معاون وزارت دربار شاهنشاهی به تشریفات کل شاهنشاهی مبنی بر سفارش تهیه مشروبات مورد نیاز توسط وزارت خارجه جهت صدور دستورات لازم به منظور معافیت و ترخیص آن از گمرک آورده شده است.
  1396/2/14 18:30

  فساد دربار فتحعلی شاه

  در دورۀ سلطنت فتحعلیشاه،به واسطۀ مخارج گزاف حرمسرا و عیاشى درباریان و شاهزادگان قاجار،مخارج دربار و دولت افزایش یافت.بودجه و درآمد مملکت صرف زنان حرمسراها،«وظیفۀ دعاگویان»و مقررى چاکران دربارى مى‌گردید.در همین ایام بود که سرجان ملکم،سر گور اوزلى،سر هارد فورد جونس،استادان لژهاى فراماسونى انگلستان به اتفاق سایر نمایندگان سیاسى آن کشور با کیسه‌هاى زر و لیره‌هاى چشم خیره‌کن به سوى دربار ایران هجوم آوردند.
  1395/10/6 15:18

  عشقی که اشرف پهلوی را وادار به فرار از قصر کرد...

  اشرف پهلوی از ابتدا راضی به ازدواج با علی قوام نبود ولی به اجبار تن به ازدواج با وی می دهد ولی پس از تبعید پدرش تصمیم به جدایی از قوام میگیرد ولی قوام به دلیل از دست ندادن موقعیتی که دامادی دربار برایش داشت تن به این کار نمیداد. ولی اشرف در این مدت با مردان گوناگون رفت و آمد داشت و عاشق مهرپور تیمورتاش شد و تصمیم به ازدواج با وی گرفت ولی مهرپور تیمورتاش براثر تصادف درگذشت و این ازدواج سر نگرفت بعد ها اشرف عاشق برادر مهرپور ، هوشنگ تیمورتاش شد...
  1395/9/8 19:33

  روایت فساد دربار پهلوی از زبان خادم ویزه دربار

  پدیده حجاب و چادر اسدالله علم را گرفتار هراس کرده است. او در بازگشت از شیراز به شاه می گوید: چیزی که دیروز خیلی باعث تعجب من در دانشگاه پهلوی شد مشاهده زیادی دختر چادر به سر بود. وقتی که غلام رئیس دانشگاه بودم، دختر چادر به سر را مسخره می‌کردیم. یک نفر هم برای نمونه پیدا نمی‌شد.
  1395/8/12 14:24

  برگی دیگر از داستان فرح و فریدون جوادی

  فرح را خواستم و به او نهیب زدم که زنیکه گدازاده خجالت نمی کشی این قبیل کارها را در جلوی چشمان کارکنان دربار انجام می دهی؟ فرح گفت:«درست گفته اند شاه می بخشد شیخ علیخان نمی بخشد. خود محمدرضا مرا آزاد گذاشته....»
  1395/8/10 15:02

  فساد مالی و اخلاقی بخشدار پهلوی در اهواز/ سند

  تلگراف محمد رشیدیان درمورد اغفال شهربانو دختر عباس ملاولی توسط کروریان بخشدار رامهرمز ، احتکار قند بدلیل گرانفروشی بخشدار ، بانضمام نامه استانداری استان ششم به وزارت کشور مبنی بر ارسال مراتب مذکور به دادسرای اهواز جهت رسیدگی
  1395/6/9 08:13
45