مطالب مرتبط با واژه 'سپهسالار'

  امیرکبیر و سپهسالار؛ این کجا و آن کجا؟!

  برای امیرکبیر این افتخار بس است که در زمان او هیچ یک از همسایگان نتوانستند در امور داخلی ایران دخالت کنند و یا به حقوق سیاسی آن تجاوز نمایند. در حالی که در دوران صدارت سپهسالار حرارت انگلیسی دوستی به حدی بالا گرفت...
  1397/1/30 10:20

  تصویری هوایی از مسجد و مدرسه سپهسالار و بخشی از شهر تهران در حدود یک قرن پیش

  معماری جالب توجه نخستین مدرسه عالی در تهران+ تصویری هوایی

  مسجد و مدرسه سپهسالار نخستین و بزرگ ترین مسجد و مدرسه عالی در تهران است که طراحی آن آمیزه‌ای از معماری ایرانی و معماری مسجدهای استانبول است. به طور کلی طرح این بنا الهام گرفته از مسجد جامع اصفهان و مدرسه چهارباغ اصفهان و مسجد ایاصوفیه استانبول است . . .
  1396/11/18 16:45

  تصویر جمعی از سربازان ژاندارمری تبریز به هنگام آموزش نظامی در اواخر دوره قاجار

  میرزاحسین‌خان مشیرالدوله، با کسب لقب سپهسالار اعظم اقدامات زیادی در جهت نوسازی ارتش ایران انجام داد. از جمله اقدامات مهم او تنظیم ارتش و تنسیق سازمان آن بود. سپهسالار، که در مدت اقامت طولانی خود در استانبول از سازمان و وظایف قره‌سوران (ژاندارمری) و تاثیر آن در امنیت راه‌ها آگاهی داشت، برای امنیت راه‌ها در ایران، درصدد برآمد قره‌سوران را تاسیس کند. او برای اجرای این برنامه گزارشی مفصل به شاه نوشت، شاه نیز موافقت کرد. به دستور سپهسالار برای امنیت راههای اصلی خراسان، گیلان، گرگان، مازندران، سوارانی مسلح برگماشتند و پاسگاه‌هایی هم برای آنها ساختند.
  1396/6/7 01:22

  دل و قلوه دادن ناصرالدین شاه به صدراعظم محبوبش

  مثل شما نوکری را باید از چوپ بتراشم!

  نقل است سپهسالا صدراعظم اصلاح طلب ناصرالدین شاه زمانی نگران بدگویی مخالفان از خود نزد شاه بود. ناصرالدین شاه برای رفع این سوء تفاهم متن شیوایی را خطاب به صدراعظم خود نوشته که حاوی نکاتی جالبی است . . .
  1396/4/14 01:40

  تصویر جمعی از سربازان ژاندارمری تبریز به هنگام آموزش نظامی در اواخر دوره قاجار

  میرزاحسین‌خان مشیرالدوله، با کسب لقب سپهسالار اعظم اقدامات زیادی در جهت نوسازی ارتش ایران انجام داد. از جمله اقدامات مهم او تنظیم ارتش و تنسیق سازمان آن بود. سپهسالار، که در مدت اقامت طولانی خود در استانبول از سازمان و وظایف قره‌سوران (ژاندارمری) و تاثیر آن در امنیت راه‌ها آگاهی داشت، برای امنیت راه‌ها در ایران، درصدد برآمد قره‌سوران را تاسیس کند. او برای اجرای این برنامه گزارشی مفصل به شاه نوشت، شاه نیز موافقت کرد. به دستور سپهسالار برای امنیت راههای اصلی خراسان، گیلان، گرگان، مازندران، سوارانی مسلح برگماشتند و پاسگاه‌هایی هم برای آنها ساختند.
  1396/2/2 10:00

  مدرسه سپهسالار در حال ساخت/عکس

  مسجد سپهسالار یکی از نخستین و بزرگترین مسجد‌های شهر تهران است. این مسجد همراه مدرسه‌ای به همین نام در کنار عمارت بهارستان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران جای گرفته است.
  1394/7/29 18:48
8