مطالب مرتبط با واژه 'رویتر'

  زینب پاشا و مبارزه مسلحانه علیه استبداد قجری

  داستان زنی که به زور اسلحه قراداد رژی را الغاء نمود

  زینب معروف به «بی بی شاه زینب»، «زینب باجی»، «ده باشی زینب»، و «زینب پاشا» زاده یکی از محلات قدیمی شهر تبریز است که شهرتش از زمانی آغاز می شود که ناصرالدین شاه امتیاز خرید و فروش تنباکو را در قالب امتیاز رژی به انگلیسیها واگذار می نماید. تبریز نخستین شهری است که عکس العمل تندی نشان می دهد و پرچم مخالفت را بلند می نماید . . .
  1396/12/6 21:31

  اهمیت لغو قرارداد رژی از دریچه ای دیگر

  واقعه رژی، رویداد بسیار مهمی است. این واقعه را بسیاری از مورخان و تحلیل گران تاریخی، مقدمه انقلاب مشروطه می دانند. تحلیلی که دور از واقعیت نیست. واقعه رژی اولین قیام مردمی بر ضد دوگانه استعمار و استبداد است . با این حال عامل بسیار مهم دیگری باعث اهمیت این پدیده مهم در تاریخ معاصر ایران شده است . . .
  1396/11/28 23:23

  تصویری هوایی از شهر تهران و بانک شاهنشاهی در حدود یک قرن پیش

  بانک شاهنشاهی به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷، تأسیس و اداره آن به مدت شصت سال به بارون جولیوس رویتر، یهودی آلمانی تباری که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد.
  1396/11/18 16:50

  ماجرای حمایت زنان از روحانی مخالف امتیاز رژی

  ای شاه باجی سیبیلو، ای لچک بسر، ما تو را نمی خواهیم!

  در ماجرای نهضت تنباکو و قیام مردمی علیه لغو امتیاز ننگین رژی، ناصرالدین شاه به میرزا محمدحسن خان آشتیانی یکی از روحانیون مبارز تهران پیغام می فرستد که یا باید در مجامع و محافل عمومی به منبر برود و پیش روی همگان قلیان بکشد و تحریم استعمال دخانیات را بشکند و یا از تهران خارج شود. میرازی  آشتیانی راه دوم را بر می گزیند و آماده حرکت از تهران می گردد . . .
  1396/10/25 22:54

  روایتی که تظاهر رضاخان در لغو امتیاز دارسی را آشکار می سازد!

  از میان نخست وزیران پهلوی اول، بدون شک محمدعلی فروغی جایگاه ویژه ای در تحولات سیاسی داشت. وی که به عنوان اولین و آخرین نخست وزیر رضاخان انتخاب شده بود؛ روابط بسیار ویژه و خاصی با رضاخان داشت. به اعتقاد اکثریت درباریان و دولتمردان پهلوی اول، رضاشاه در رفتار با فروغی خصوصیتی داشت که با هیچ یک از وزراء و رجال مملکت، آن خصوصیت و رفتار را نداشت . . .
  1396/10/3 13:58

  روایت تلخ «لرد کرزن» از امتیاز رویتر

  امتیاز رویتر را باید یکی از ننگین­ترین های تاریخ ایران به شمار آورد. امتیازی که در نتیجه آن بخش عمده ای از دارایی های مردم ایران به انگلیسی ها واگذار می شد. این امتیاز تا آنجا عجیب و غریب بود که حتی شخصیتهای انگلیسی نظیر لرد کرزن نیز نیز ابراز شگفتی کرده اند.
  1396/9/26 22:53

  قراردادی که چهره ی چپاول گرایانه انگلیس را نشان داد

  بنا به گواهی اسناد و متون باقی مانده تاریخی از دوره قاجار کاملترین و عجیبترین امتیازی که در طول تاریخ کمتر دیده شده و بموجب آن تمام منابع صنعتی کشوری به یک خارجی تسلیم و تفویض گشته امتیاز رویتر بوده است.
  1393/5/5 16:38
7