مطالب مرتبط با واژه 'امتیاز'

  زینب پاشا و مبارزه مسلحانه علیه استبداد قجری

  داستان زنی که به زور اسلحه قراداد رژی را الغاء نمود

  زینب معروف به «بی بی شاه زینب»، «زینب باجی»، «ده باشی زینب»، و «زینب پاشا» زاده یکی از محلات قدیمی شهر تبریز است که شهرتش از زمانی آغاز می شود که ناصرالدین شاه امتیاز خرید و فروش تنباکو را در قالب امتیاز رژی به انگلیسیها واگذار می نماید. تبریز نخستین شهری است که عکس العمل تندی نشان می دهد و پرچم مخالفت را بلند می نماید . . .
  1396/12/6 21:31

  تصویری هوایی از شهر تهران و بانک شاهنشاهی در حدود یک قرن پیش

  بانک شاهنشاهی به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷، تأسیس و اداره آن به مدت شصت سال به بارون جولیوس رویتر، یهودی آلمانی تباری که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد.
  1396/11/18 16:50

  روایتی که تظاهر رضاخان در لغو امتیاز دارسی را آشکار می سازد!

  از میان نخست وزیران پهلوی اول، بدون شک محمدعلی فروغی جایگاه ویژه ای در تحولات سیاسی داشت. وی که به عنوان اولین و آخرین نخست وزیر رضاخان انتخاب شده بود؛ روابط بسیار ویژه و خاصی با رضاخان داشت. به اعتقاد اکثریت درباریان و دولتمردان پهلوی اول، رضاشاه در رفتار با فروغی خصوصیتی داشت که با هیچ یک از وزراء و رجال مملکت، آن خصوصیت و رفتار را نداشت . . .
  1396/10/3 13:58

  قیمت کاپیتولاسیون!

  روز 23 اردیبهشت 1358 شورای انقلاب به پیشنهاد هیأت وزیران لغو قانون کاپیتولاسیون مصوب مهر 1343 را به تصویب رساند.
  1394/2/23 17:50

  از امتیاز کشف تریاک تا پورسانتاژ خرید اسلحه

  یکی از ویژگی های دربار پهلوی دوم سودجویی های اقتصادی بود که از سوی خواهران، برادران و حتی مادر محمدرضا پهلوی سر می زد، به نحوی که گاه این سوء استفاده گری ها موجبات رسوایی آنان را فراهم می آورد.
  1393/11/21 17:57

  امتیاز نفت شمال

  ناصرالدین شاه قاجار در بهمن ماه 1274 ش /شعبان 1313ق با صدور فرمانی اجازه استخراج نفت را در محال ثلاثه ، تنکابن، کجور و کلارستاق ، مازندران به محمدولی خان تنکابنی (سپهسالار اعظم) وزیر خزانه و گمرک وقت اعطا کرد.
  1393/11/6 18:14
6