مطالب مرتبط با واژه 'تاریخ قاجاری'

  سند تاریخی/ انتصاب شاهزادگان قجری در مجلس شورای ملی!

  در این سند اعلامیه مجمع قاجاریه درباره انتخاب نماینده مجلس شورای ملی از میان شاهزادگان و اعلام زمان رای گیری و جایگزینی نماینده ای به جای مرحوم شاهزاده ثقت السلطنه آمده است
  1396/11/18 17:12

  یهودی زاده ای که به لطفعلی خان زند خیانت کرد

  در تاریخ سیاسی ایران بودند رجالی که تلاش کردند تا با خوش خدمتی به دشمنان خود، عمر سیاسی خود را بلند و بلندتر کنند؛ از جمله این شخصیت ها می بایست از یهودی زاده ای با نام حاج ابراهیم کلانتر نام برد . . .
  1396/6/23 08:05

  خانی که مدرسه می ساخت!؟

  تاریخ انقلاب مشروطه به نوعی با نام سردار اسعد بختیاری عجین شده است و در جریان تحولات انقلاب مشروطه، وی خدمات نظامی، سیاسی و فرهنگی شایانی را به انقلاب مشروطه انجام داد. در کنار فعالیتها و تلاشهای علمی و پژوهشی سردار اسعد بختیاری، یکی دیگر از دغدغه ها و دلمشغولیهای سردار اسعد، مسائل فرهنگی و آموزشی بود . . .
  1396/6/15 10:31
3