مطالب مرتبط با واژه 'زنان قاجاریه'

  سند تاریخی/ انتصاب شاهزادگان قجری در مجلس شورای ملی!

  در این سند اعلامیه مجمع قاجاریه درباره انتخاب نماینده مجلس شورای ملی از میان شاهزادگان و اعلام زمان رای گیری و جایگزینی نماینده ای به جای مرحوم شاهزاده ثقت السلطنه آمده است
  1396/11/18 17:12

  تاج السلطنه؛ دختر فمینیست ناصرالدین شاه

  در جامعه ایران عصر قاجار زنان از تامین اجتماعی و آزادی بهره چندانی نداشتند و در اغلب در سنین پایین 8 الی 10 سالگی به ازداوج مردی در می آمدند و لذا سرنوشتشان به انصاف شوهران و یا خانواده شان بستگی داشت. در طبقات بالا و متوسط شاید زنان تا حدی از حمایت خانواده خود برخودار بودند ولی موقعیت اجتماعی آنان چندان تفاوت نداشت . . .
  1396/10/30 13:31

  برشهایی از کتاب «تاریخ مردم ایران در دورۀ قاجار»،

  استاد گلبخت‌خانم ترکمانی و کوچک‌خانم تبریزی

  این دو نفر گرچه در حرم زندگی می‌کردند، در زمرۀ زنان شاه نبودند اما شاه «مقرّری و مواجب و همۀ اسباب تجمل به جهت آنان مقرر» کرده بود. دستۀ استاد مینا را به دست گلبخت‌خانم سپرده بودند و دستۀ استاد زهره را به دست کوچک‌خانم. این دو دسته همیشه با هم رقابت می‌کردند و چشم و هم‌چشمی آنان زبانزد درباریان بود؛ چنان که وقتی در دربار میان دو نفر دشمنی برمی‌خاست، می‌گفتند: «مثل دستۀ استاد مینا و استاد زهره منازعه می‌نمایند.»
  1393/3/22 18:04
4