مطالب مرتبط با واژه 'قاجاریه محروم'

  سند تاریخی/ انتصاب شاهزادگان قجری در مجلس شورای ملی!

  در این سند اعلامیه مجمع قاجاریه درباره انتخاب نماینده مجلس شورای ملی از میان شاهزادگان و اعلام زمان رای گیری و جایگزینی نماینده ای به جای مرحوم شاهزاده ثقت السلطنه آمده است
  1396/11/18 17:12

  مذاکره به سبک ناصرالدین شاه

  ایران به واسطه ی این محرومیت نزدیک به نیم قرن از صنعت جاده سازی ، پل سازی ، تونل سازی ، موتور بخار (تکنولوژی روز آن زمان)، کارخانه های سیمان ، ذوب آهن ، نورد آهن ،کاربری علوم مهندسی مکانیک و مهندسی عمران (بیشترین کاربرد وقت در حمل و نقل)محروم شد
  1394/2/31 22:39
2