مطالب مرتبط با واژه 'انصاری'

  رویه شیخ انصاری در مقابله با شخصیتهای انحرافی

  شیخ انصاری مردی فرهیخته و اهل علم بود. او در مصاف و مقابله با جریان ها و شخصیت های انحرافی رویه ای را در پیش می گرفت که می توانست برای هم عصران و هم دوره ای های او و همچنین مردم امروز قابل توجه و تامل باشد...
  1397/3/20 01:17

  رابطه شیخ انصاری با شاگردش آخوند خراسانی

  سبک تعامل خاص شیخ انصاری با شاگردانش

  شیخ انصاری از بزرگان و چهره های شاخص اصولیون فقه شیعه بود. در ادامه آنچه می آید نمونه ای از تعامل او با طلاب است. طلابی که البته به چهره ها و اشخاص بزرگی چون آخوند خراسانی تبدیل شدند. داستان زیر روابط این استاد و دانشجو و ارادت آنها به یکدیگر را به خوبی نشان می دهد . . .
  1396/11/18 17:20

  آیت اللهی که از شنیدن نام امام زمان حالش تغییر می کرد

  حضرت آیت الله انصاری_همدانی«قدس سره» خود را بنده امام زمان(عج) میدانست و بلکه خاک پای امام زمان... وقتی اسم حضرت ولیعصر می آمد ، ایشان یک مرتبه رنگش تغییر می کرد و قیافه اش عوض می شد.
  1394/6/6 17:36
3