مطالب مرتبط با واژه 'سبک زندگی'

  نگاهی به فلسفه حرکات ورزش باستانی

  ایرانیان از گذشته دور، از سرباز گرفته تا سردار همگی اهل نبرد در میدانهای دشوار بوده و در اکثر جنگهای باستانی پیروز میدان و فتح کننده سرزمینها بوده اند. در زمان پیشدادیان و کیانیان، همواره در غارها و دره ها به دور از چشم جاسوسان خود را آماده نبرد نگاه میداشتند و با حرکات ورزشی با یک سری اشیائ چوبی و آهنی بدون به کار گرفتن سلاح، بدن خود را ورزیده میکردند. قرن ها این حرکات ورزشی سری بوده و از افشای آن توسط دشمن جلوگیری می شد.
  1396/5/5 11:22

  آیین های تهرانی ها برای بخت گشایی از دختران

  ازدواج دختران در سن پایین از جمله دغدغه هایی است که در جوامع سنتی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. از این رو به دنبال آن بودند تا هر چه زودتر خواستگاری بیاید و درخانه آنها را برکوبد. این مسئله سبب شد بود تا برخی آیین های خرافی نیز در جوامع نشو و نما پیدا کند.
  1396/5/2 01:29

  عبور از زیر تفنگ؛ راهکار مقابله با چشم زخم

  در خیاو یا مشگین شهر آذربایجان پس از تولد نوزاد مراقبند تا چهل روز غریبه ای وارد خانه نشود، زیرا معتقدند که بدین وسیله کودک چشم زخم می بیند و بیمار می شود . . .
  1396/4/31 23:52

  بزرگداشت جایگاه زن در ایران باستان

  «مزدبگیران»؛ پاسداشت روز زن در ایران باستان

  در فرهنگ ایران، زن از جایگاه والایی برخوردار است. به گونه ای که ایرانیان باستان روز پنجم اسفند ماه را روز بزرگداشت مادر، زن، مهرورزی و عشق نام نهاده اند. در این روز که به روز «مزدبگیران» نیز معروف بوده است . . .
  1396/4/30 23:06

  مختصری درباره زندگی و نَسَب قاجارها

  ترکمانان آق‌قویونلو که در آذربایجان مدتى حکومت کردند و مى‌توان گفت که پایه‌ى اصلى نیروى صفویه را در اوایل کار بنا نهادند،نام خود را به دسته‌اى از ترکمانان داده‌اند که چند قرن بعد با عنوان قاجاریه در عرصه‌ى سیاست ایران ظاهر شده‌اند
  1396/4/29 19:08

  عزاداری جانانه قاجارها در سوگ امام حسین(علیه السلام)+عکس

  در دو ماه محرم و صفر تهران عزاخانه حقیقی بود. از هیچ نقطه و به هیچ بهانه صدای ساز و آواز بر نمی خاست و مجلس سروری برپا نمی شد؛ مگر سلام تحویل که در دو ماه مزبور با تمام کیفیت منعقد می گردید.
  1396/4/24 22:16

  نگاهی به سنت تدفین در آیین زرتشتی ایرانیان باستان

  چرا ایرانیان باستان مردگان خود را در گورهای صخره ای، حفره ای، طاقچه ای یا خمره ای دفن می کردند؟

  سنت دفن آیین زرتشتی بر اساس آنچه در اوستا ذکر شده است در ایران باستان رواج داشته است. طبق این سنت پیروان دین زرتشتی از دوره هخامنشی تا اواخر دوره ساسانی، به روشهای مختلف مردگان خود را به خاک می سپردند.
  1396/4/20 01:44

  دلایل پوشیدن لباس نو در نوروز

  پوشیدن لباس نو در نوروز اعتقاد و باوری قدیمی است که از دیر باز باب بوده است. و به اعتقاد برخی این رسم از طبیعت اخذ شده است. این باور کهن را در نوشته ها، توصیه ها و توصیف های نوروزی همواره می بینیم که از طبیعت پیروی کنیم، از درختان یاد بگیریم و با آمدن بهار، لباس نو بپوشیم که شگون شادمانی و آرامش است.
  1396/4/16 18:54

  داستان آغاز کالبدشکافی در ایران

  درس کالبدشناسی تا سال 1270 قمری/ 1232 خورشیدی به صورت نظری بود و جز اسکلت و برخی ابزارهای آموزشی ساده چیز دیگر نبود. تا آن زمان استادان دارالفنون اجازه کالبدشکافی نداشتند...
  1396/4/13 14:17

  چه کسی اولین مدرسه موسیقی در ایران را تاسیس کرد؟

  در دوران قدیم شاگردان در درسهای موسیقی دانان معروف شرکت می کردند و با رفت و آمد متوالی نه تنها ردیف را می آموختند، بلکه از روحیه و سبک استادشان نیز تاثیر می گرفتند. در ابتدا، مدارس متعددی در تهران وجود داشتند و علاوه بر پایه های سنتی، امکان فراگیری قواعد نت خوانی و موسیقی اروپایی نزد چند هنرمند از جمله «حسین هنگ آفرین» یا «ابراهیم آژنگ» که در دارالفنون تحصیل کرده بودند، وجود داشت.
  1396/4/10 20:12

  فلسفه جالب «سردر» خانه های ایران قدیم

  کتیبه سر در خانه ها علاوه بر داشتن کارکردهای اجتماعی – فرهنگی، محسوب شدن شناسنامه تاریخی – هنری و نشان دادن هویت اجتماعی – اقتصادی ساکنان خانه از قدرت و نیروی مانایی نیز برخوردار است.
  1396/4/5 18:33
124