مطالب مرتبط با واژه 'سبک زندگی'

  حجاب طبقات مختلف ایرانی از نگاه پیر لوئی

  زنانی که به گردش و چیدن گل سرخ مشغولند، به طبقات مختلف جامعه تعلق دارند. ولی همه محجوب و پوشیده اند و تنها در صورتی می توانیم به اختلاف طبقاتی شان پی ببریم که دستها، کفش ها و جوراب هایشان را ببینیم.
  1396/3/8 17:59

  رنجِ و مشقت «زنان رخت‌شور» در ادوار گوناگون تاریخ+تصاویر بازسازی شده

  شست‌وشوی لباس‌ها در دسته کارهای زنان خانه‌دار به شمار می‌آمد که البته کاملا زنانه بود. رخت‌شویی یا آنگونه که در میان مردم رایج بود رخت‌شوری، به ویژه در روزهای سرد سال بسیار توان‌فرسا بود و در درازمدت می‌توانست آسیب‌های سخت جسمی به زنان وارد آورده، آنان را بیمار کند تا آنجا که حتی بخشی از سلامتی خود را از دست دهند.
  1396/3/6 15:02

  آب فروشی در زمان قاجار

  در کنار سقائی و آب فروشی بوسیله مشک، جماعتی هم بودندکه بوسیله کوزه و یا سبو و یا لاوک و انواع دیگری از وسایل شکستنی سفالین که مقدار معتنابهی در آن آب جای میگرفت به درخانه ها می رفتند و آب به اهل خانه می فروختند...
  1396/2/22 13:02

  قشونی که به بخاطر غذا به هموطنانش حمله می‌کرد!

  در دوران قاجار روستاییان از سکونت در محل گذر جاده ی اصلی به خصوص معبر عبور قشون، خوداری می‌کردند. روستاییان واقع در سر راه قشون در فقر به سر می بردند چرا که بدون این که خودشان بخواهند محصولات آن ها به یغما برده می شد و اجازه ی هیچ گونه شکایتی نیز نداشتند . . .
  1396/2/2 00:00

  نگاهی به فلسفه وجودی چهارشنبه سوری

  چرا مردم ایران چهارشنبه آخر سال را جشن می گیرند؟

  پس از افروختن خارها خاکستر آن را جمع می کنند و از خانه ها بیرون می بردند و کنار دیوار می ریختند. کسی که خاکستر را می برد هنگام بازگشت در می زد از درون خانه می پرسیدند کیست؟ جواب می داد منم می گفتند از کجا آمدی و پاسخ می داد از عروسی.
  1395/12/24 01:30

  در چه شرایطی جن و پری به شما حمله می کنند!

  در میان عشایر ایرانی فال نخود و فالنامه های مختلف و نیز اعتقاد به مضرات و اعمال موذیانه جن و پری متداول است.
  1395/12/11 01:00

  گستره آشپزخانه دربار در عصر ناصری

  در این آشپزخانه ها به چندین برابر تعداد نفرات اندرون غذا طبخ می گردید؛ زیرا این سنتی بود که از ناصرالدین شاه بر جای مانده و هنوز نگهداری می شد. از آنجا که ناصرالدین شاه دستور داده بود اطرافیان اندرون او را هم از سفره خانه او بی نصیب نگذارند.
  1395/12/3 00:00

  جامعه سنتی چگونه با فرد قاتل برخورد می کرد؟

  اغلب اوقات قتل منجر به یک زنجیره کامل قتل و خصومت دائم میان خانواده ها و کل طوایف می شود، تا وقتی که در نتیجه وساطت ایلخانی و یا دیگر اشخاص ذی نفوذ به آن پایان داده شود.
  1395/11/26 03:30

  پوشش مردم شمال ایران از نگاه یک سیاح خارجی

  ویلیام ریچارد هولمز انگلیسی که در عهد محمدشاه قاجار به ایران سفر کرده بود، در سال 1845 میلادی سفرنامه خود تحت عنوان «گذری بر کرانه های کاسپین» را در لندن به چاپ رساند. او در آن زمان 22 سال بیشتر نداشت.
  1395/11/22 03:30

  چرا ایرانیان بست می نشستند؟

  بست نشینی در ایران به عنوان راهی برای نجات جان خیلی زود گسترش یافت. امری که امیرکبیر به مقابله با آن برخواست؛ چرا که مورد سوءاستفاده برخی اجحاف گران حقوق مردم نیز می شد و آنان برای فرار از قانون خود به بست نشینی می پرداختند.
  1395/11/16 01:30

  تشریفات غذا خوردن در ایران عهد قاجار

  با کلمه بسمه الله جمعیت نشسته بر گرد سفره در سکوتی فرورفت که در تمام مدت غذا خوردن شکسته نشد مگر به واسطه ی صدای به هم خوردن آروارهای در حال جویدن.
  1395/11/15 08:00
135