مطالب مرتبط با واژه 'مرجعیت شیعه'

  رابطه شیخ انصاری با شاگردش آخوند خراسانی

  سبک تعامل خاص شیخ انصاری با شاگردانش

  شیخ انصاری از بزرگان و چهره های شاخص اصولیون فقه شیعه بود. در ادامه آنچه می آید نمونه ای از تعامل او با طلاب است. طلابی که البته به چهره ها و اشخاص بزرگی چون آخوند خراسانی تبدیل شدند. داستان زیر روابط این استاد و دانشجو و ارادت آنها به یکدیگر را به خوبی نشان می دهد . . .
  1396/11/18 17:20

  ریشه یابی قدرت مرجعیت شیعی در تحولات سیاسی و اجتماعی عصر قاجار

  ویژگی منحصر مرجعیت شیعه استقلال از حکومت‌ها می‌باشد و این ویژگی به اتکای مردم متدین، چنان قدرتی به مرجعیت داده است که در مواقع سرنوشت‌ساز حافظ دین و ملت در مقابل تعرض قدرت‌های خارجی و حکومت‌های داخلی باشد.
  1395/2/3 22:34
2