مطالب مرتبط با واژه 'خان'

  سندی خواندنی درباره گله مندی خوانین قاجاری از عدم واگذاری امتیازات!

  نامه ای درخصوص گله مندی روسا و خوانین قاجاریه از عدم توجه و مرحمت به نامبردگان در واگذاری امتیازات با وجود خدمات آنها و درخواست اعلام نظر و تعیین تکلیف در این مورد
  1396/11/21 03:03

  خان و شیخ در تاریخ ایران

  خان در عصر قاجاریه شبح سیاسی و اجتماعی مهمی است. به همین جهت تحلیل فرهنگی آن ضرورت دارد. خان نهاد اجتماعی وارداتی است که با اقوام وحشی و بیان گرد به ایران آمده است...
  1395/7/8 13:03

  روایتی از عاقبت حاج ابراهیم خان کلانتر

  وقتی شاه قاجار چشم وزیر جهودزاده را میل می کشد

  در دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار، خانهای قجر در ولایات ایران حکم می راندند که اکثراً «قوانلو» و بعضاً «دولو» بودند. ولی در اوایل سلطنت فتحعلیشاه، حاجی ابراهیم خان کلانتر_اعتمادالدوله_ رفته رفته خویشانش را یکی پس از دیگری به حکومت گماشت تا جاییکه در سراسر ایران منطقه ای نبود که از حیطه نفوذ فامیل او_هاشمی_ برکنار مانده باشد.
  1395/7/1 16:06
3