مطالب مرتبط با واژه 'بهائیان'

  نقش بهائیان در استخدام مورگان شوستر امریکایی در ایران

  یکی از رهبران بهائی که با عبدالبهاء همکاری صمیمانه داشت، علیقلی‌خان نبیل‌الدوله بود. او در جوانی در سفارت انگلیس در تهران کار می‌کرد، بعدها از طرف عبدالبهاء به آمریکا رفت و در مسافرت عبدالبهاء به آمریکا، مترجم سخنرانی‌های او بود. زمانی که در بین نمایندگان مجلس در باب استخدام مستشار از آمریکا، اکثریت آراء حاصل شد، میرزا حسینقلی‌خان نواب، وزیر امورخارجه، از نبیل‌الدوله خواست که تعدادی متخصص مالیه از وزارت امورخاجه‌ی آمریکا طلب کند و مستشاری را برای مدت سه سال استخدام نماید....
  1397/3/7 16:19

  سند/ تاکید بهائیان بر ترویج موسیقی در برگزاری جشنها

  مکاتبات محفل روحانی ملی بهاییان ایران ، لجنه ملی موسیقی و بیت العدل اعظم درمورد تهیه نواری حاوی قطعات موسیقی برای جشنهای عید رضوان
  1396/11/22 23:45

  سند تاریخی/ مظلوم نمایی بهاییان!

  این سند شامل بیانیه جامعه بهاییان ایران مبنی بر درخواست منظور نمودن بهاییان بعنوان اقلیت دینی در قانون اساسی ، استخدام رسمی آنان و رفع مظالم و مشکلات اجتماعی آنها ، شرح رفتارهای نادرست مسلمانان با آنان ، بانضمام اعلامیه های محفل روحانی ملی بهاییان ایران درمورد رفتار نامناسب عده ای در قیام 15 خرداد نسبت به بهاییان . . .
  1396/8/23 23:32

  تشریح مبارزات جمعیت فدائیان اسلام علیه جریان بهائیت

  فدائیان علاوه بر تهران در شهرستان‌ها نیز فعالیت شدیدی را در مبارزه با بهائی‌ها داشتند؛ از جمله در همدان، ‌کاشان، ‌ملایر،‌ اصفهان و غیره. در تهران، آنان با برگزاری جلسات متعدد، تصمیمات شدیدی علیه بهائی‌ها اتخاذ کردند. از جمله اینکه تصمیم گرفتند اوراق و نوشته‌هایی درباره‌ی مبارزه با بهائیان چاپ و انتشار دهند، سپس محرمانه نامه‌هایی بدون امضا برای بهائیان بفرستند و آنها را تهدید کنند...
  1396/3/27 13:54

  آمار نفوس بهاییت در دوران پهلوی دوم / سند

  حکومت پهلوی، بهائیت را ابزار مناسبی برای سرکوبی نهادهای دینی و روحانیت می‌دانست و به همین دلیل به صورت پنهانی در تقویت آنان می‌کوشید. بهائیان نیز سعی داشتند از طریق تأسیس مراکز و مجامع رسمی تبلیغاتی در تهران و شهرستان‌ها، ابعاد وسیعی به نفوس خود بخشند. بهائیان در دروه‌ی پهلوی، اقدام به پایه‌ریزی تشکیلات گسترده‌ای برای توسعه‌ی نفوذ خود در ایران و سایر نقاط جهان نمودند و تلاشی سازمان‌ نیافته‌ای را در این جهت آغاز کردند.
  1396/2/26 20:43

  کنترل شریانهای اقتصادی پهلوی دوم توسط بهائیان

  تصویری از سخنرانی درمراسم افتتاح و بهره برداری از یک مرکز اقتصادی متعلق به حبیب ثابت با حضور کارشناسان ایرانی وخارجی
  1395/12/16 01:30

  نقش بهائیان در استخدام مستشاران امریکایی در سلطنت پهلویها

  بهائیان و اعزام مورگان شوستر به ایران

  شکل‌گیری مکتب شیخیه یکی از تحولات فکری مهم قرن 13 ق در ایران و در میان شیعیان به حساب می‌آید. این مکتب با ارائه‌ی تعبیرهای فلسفی و عرفانی جدید درباره‌ی مقولاتی مانند ماهیت روح، کیفیت معراج، مفهوم «هورقلیا»، رکن رابع و شیعه‌ی کامل و همچنین مقام امام در سلسله‌مراتب وجودی و نحوه‌ی رابطه‌ی امام با آفریدگار، موجبات تغییر و تحول گسترده در اندیشه‌ی عده‌ای شد. با اندیشه‌های جدید تلفیقی، راه برای ایجاد و گسترش نحله‌های فکری هموار گردید. نهایتاً آنچه مکتب شیخیه در حوزه‌ی اندیشه و عمل به همراه آورد، سبب نضج‌گیری بابیه ـ بهائیه شد. از طرف دیگر به دلیل نقش مخرب و منفی بهاییان در تحولات سیاسی و اجتماعی مختلف مبارزه با بهائی‌ها نیز از سوی طبقات آگاه جامعه ایران نظیر روحانیت و عالمان دینی صورت گرفت. از همان ابتدای پیدایش فرقه‌ی بابیه، مبارزه با آن آغاز شد و در سال‌ها و دهه‌های بعدی نیز ادامه یافت.
  1395/4/1 18:06

  امرای ارتش پهلوی در خدمت بهائیت

  مرکز جلسات لجنه هم هفته‌ای یک بار در منزل سرلشگر خسروانی تشکیل می‌‌شود و آقای عطاء اله خسروانی (وزیر کار) دکتر[شاپور] راسخ و دکتر ایقائی در جلسات مذکور شرکت می‌کنند و به وسیله وزیر کار با تیمسار سپهبد ایادی پزشک دربار شاهنشاهی مربوط هستند و از وی اخذ دستور می‌نمایند..
  1394/8/29 12:59

  مردی که مسئول استخدام بهائیان در شرکت نفت بود

  «بسیار جاه‌طلب بود... او نیز از انگلیسی‌هایی بود که به آمریکا وصل شد ولی بیش از هر چیز رضایت محمدرضا را می‌خواست و دسته خاصی (به جز چند نفر) نداشت.»
  1393/7/6 11:54
9