مطالب مرتبط با واژه 'مهمان نوازی'

    توصیف جالب «جیمز موریه» از آداب مهمان نوازی ایرانیان

    جیمز موریه اگر چه از ایرانیان بدی های بسیاری گفته است، اما در عین حال برخی از توصیفاتی که کرده به واقع وصف حال ایرانیان است. به عنوان مثال نوع میزبانی ایرانیان همچون عمده ملل دنیا با توجه به جایگاه میزبان و میهمان متفاوت خواهد بود. او می نویسد . . .
    1396/12/1 22:42
1