مطالب مرتبط با واژه 'گندم'

  وزن کم سکه ها در دوره فتحعلی شاه

  وزن پول رایج شاخص مهمی برای فهم اقتصاد یک کشور است. اینکه دولت تا چه حد توانسته است کشور را از منظر اقتصادی حفظ کند و مردم از منظر فقیر و غنی بودن در چه سطحی هستند
  1397/4/28 21:22

  سند تاریخی/ وقتی اربابان مواد مخدر سرشان کلاه می رود!؟

  نامه رضا بوشهری به جواد بوشهری درباره تقلب رعایا در ارسال جنس و مخلوط کردن آب تریاک و خاک با گندم و ارائه پیشنهادات جهت جریمه کردن آنها . . .
  1396/12/19 16:03

  مصائب زندگی کشاورزی در تاریخ

  روستائیان معمولا تا اواسط زمستان اذوقه خود را به پایان می رساندند و پس از آن چون چیزی برای خوردن نداشتند، ناچار می شدند وام بگیرند که بتوانند تا فصل درو دوام بیاورند.
  1396/3/3 10:47
3