مطالب مرتبط با واژه 'ترس'

  افسانه حمّام و جنّ در تاریخ ایران

  از زمانی که انسان قدم بر عرصه‌ی خـاک نـهاده اسـت،  بـرای زدودن تـن از ناپاکی‌ها اهمیت زیادی قائل بوده است و در این بین ادیان مختلف نیز پاک‌کنندگی آب و آتش و خورشید و خاک را پذیرفته و آن را بر پیروان خویش مقرّر داشته‌اند.
  1397/4/23 10:58

  تلاش رژیم پهلوی برای ادغام زندانیان سیاسی و غیرسیاسی

  رژیم پهلوی همیشه در تلاش بود که زندان سیاسی را جدای از مدتی که در زندان نگاه می داشت و عملا به ارتباط آن ها با جامعه پایان می داد، به یک شرایط دیگر نیز تحت آزار قرار دهد و آن قرار دادن آنها درسلول زندانیان غیر سیاسی همچون قاتلین و مجرمین دیگر بود.
  1397/3/13 22:19

  ماجرای ژنرال شدن آشپزهای شخصی استالین!

  سراسر تاریخ حاکی از آن است که جباران خودکامه و ستمگر همه مردمی بدخیال، شکاک و ترسو بودند و همواره درگرد خویش احساس توطئه و سوء قصد می کردند. اینان خود بغرنج ترین شویه های را برای حفظ جان خویش ابداع می نمودند و شگردهای فراوان به کار می بردند تا از این رهگذر به میزان صداقت و وفاداری اطرافیان خویش پی ببرند.
  1397/2/18 17:35

  چرا آمریکا از فروش تجهیزات نظامی به ایران می ترسید؟

  آمریکا هرگز از فروش تجهیزات مدرن نظامی و غیر هسته ای به شاه ناخشنود نبود؛ چرا که از این راه درآمدهای بسیار زیادی نصیب شرکت های سازنده تسلیحات غربی می شد. آنچه آمریکا از آن ناخشنود بود و البته در بیان آن به شاه هم هراسناک بود؛ این بود که ممکن بود به دلیل عدم مشروعیت داخلی او زمینه های سقوطش فراهم شود و این سلاح ها به دست کسی غیر از یک دولت پیرو آمریکا برسد . . .
  1396/12/21 21:03

  ترس مردم از اتومبیل های قجری

  ترس و بیم عده ای از اتومبیل تا آن حد و اندازه بود که حتی از سر و صدای موتور آن مردم می گریختند و در گوشه و کنار خیابان ها مخفی می گردیدند...
  1396/2/16 02:20

  ترس مورخان قجری از نوشتن محسنات امیرکبیر

  در یادداشت‌ها و سفرنامه‌هاى ناصر الدین شاه،اشاراتى هست که پشیمانى او را از قتل امیرکبیر مى‌رساند و به هر صورت مى‌توان گفت که قتل آن مرد بزرگ،بزرگ‌ترین ضایعه‌ى جبران‌ناپذیرى بود که به حیات سیاسى و اجتماعى ایران وارد آمد و محققا بقاى امیر بر سر کار، صفحه‌ى جدیدى در تاریخ حیات ملى ایران باز مى‌کرد و اصلاحاتى که آن مرد بلندهمت آغاز کرده بود اگر به دست خود او به اتمام مى‌رسید، شرایط زندگى ملت ایران کاملا تغییر مى‌کرد و از آن‌همه لطمات سیاسى و اقتصادى که بعد از قتل امیر از طرف بیگانگان و به دست عمال پست و خیانت‌پیشه‌اى چون میرزا آقا خان اعتماد الدوله به ایران وارد آمد، جلوگیرى مى‌شد.
  1395/8/28 11:26

  شاهی که از مصدق وحشت داشت!

  شاه آنقدر ضعیف بود که وقتی مصدق گفته بود: تولیت آستان قدس رضوی را، که طبق وقفنامه تولیت آستان با پادشاه وقت است، باید من انتخاب کنم، شاه جواب داده بود: حرفی ندارم...
  1395/6/4 15:37

  ترسناک‎‌ترین‎دیکتاتورهای‎دنیاازچه‎می‌ترسند؟

  فرقی نمی کند در چه پست و مقامی باشید، یا حتی چه تعداد انسان در دنیا از شما بترسند. وقتی ترس به سراغ تان می آید، دیکتاتور باشید یا ضعیف ترین آدم دنیا، یک اتفاق برایتان می افتد؛ مقاومت تان شکسته می شود و پا به فرار می گذارید.
  1394/11/17 20:58

  علت ترس از مرگ

  چون آنان جاهل و نادان هستند و نمی دانند که دارو نجات بخش خواهد بود.
  1394/2/12 20:13

  گرانی آجیل و خشکبار

  آجلی و خشکبار که از جمله مواد غذایی مصرفی ایرانیان در ایام عید است همواره با گران محسوسی در این زمان روبرو بوده است.
  1394/1/15 19:30
10