مطالب مرتبط با واژه 'قدرت'

  نقش حزب تجدد در به قدرت رسیدن رضاخان

  برخی از نمایندگان طرفدار رضاخان در مجلس در سال 1302 با تاسیس کمیته ویژه زیرمجموعه حزب دمکرات نقش زیادی در ارتقای منزلت سیاسی رضاخان داشتند. اعضای این کمیته، در جلسه ای محرمانه بر ریاست عالیه رضاخان بر امورات مملکتی صحه گذاشتند. افراد این جلسه عبارت بودند از سید محمدصادق طباطبایى، سلیمان میرزا اسکندرى‌، میرزا‌کریم خان رشتى وخدایارخـان بودند
  1397/1/18 22:56

  دعوا بر سر سمت نایب السلطنه قاجار در دوران سلطنت «شاه کوچک»

  رقابت بر سر قدرت در اشکال و وضعیت های متعددی خود را بروز می دهد. یکی رقابت بر سمت ها و جایگاه ها بود که در طول تاریخ وجود داشته است. آنچه در زیر می اید به خوبی رقابت دو جناح سیاسی را بر سر نایب السلطنه بودن، آن هم در شرایط حساس پس از انقلاب مشروطه و صغر سن احمدشاه قاجار . . .
  1396/10/20 16:30

  مولفه‌های قدرت حکومت قاجار به زبان ساده

  توسل به شیوه های رعب و وحشت یکی از گزینه اصلی پادشاهان قاجاری، برای استقرار امنیت در داخل کشور بود. گذشته از اقدامات صورت گرفته جهت کنار زدن رقبا که به تمرکز قدرت کمک می کرد، وقوع برخی تحولات مانند تغییر ساختارهای جمعیتی رخ داده در قرن نوزدهم نیز در کاهش قدرت رقبا بی تأثیر نبود . . .
  1396/9/19 10:28

  آموزگار: نمی توانم خسارتهای 14 ساله را 4 ماهه ترمیم کنم

  زمانی که آتش انقلاب در کشور زبانه گرفت؛ سخنانی درباره سیزده سال حکومت امیرعباس هویدا به میان آمد که تا به آن روز کسی حاضر نبود، از آن سخن براند. یکی از منتقدین این دوره نخست وزیر تازه به قدرت رسید، جمشید آموزگار بود. جدا از آنکه انتقاد او با واکنش شاه و عذرخواهی آموزگار و توجیه کردن همراه شد . . .
  1396/9/9 09:51

  حیف و میل منابع ملی در پذیرایی از مهمانان شورای مرکزی جشن شاهنشاهی

  سند/ از اسکان در «هتل هیلتون» تا صرف ناهار در «کاخ سعدآباد»

  با توجه به اینکه قدرت سیاسی در دوران محمدرضا شاه به شیوه سلطنتی – استبدادی اعمال می شد و شاه هسته مرکزی منظومه قدرت به شمار می رفت ؛ خاندان سلطنتی به طور بی حد و حصری در مصرف منابع ملی آزاد بودند و بسیاری از منابع ملی و ثروت ملی را در راه هزینه های شخصی و ضیافتهای پر هزینه خرج می کردند.
  1396/3/16 20:14

  دفاتر مخصوصی که مثل قارچ می‌رویید

  مادر، برادران و خواهران شاه، هر یک برای خود دفاتر مخصوصی داشتند که در آن گروه کثیری به کار مشغول بودند. ولی اهمیت هیچکدام به پای دفتر مخصوص شهبانو- که از نظر مراتب قدرت و نفوذ بلافاصله پس از دفتر مخصوص شاه قرار می گرفت – نمی رسید.
  1396/3/11 16:49

  روابط شیخ خزئل و دولت انگلیس

  شیخ خزعل و انگلستان با قرارداد محرمانه دیگری در سال 1915 به تحکیم روابط خود پرداختند. در این قرارداد که همزمان بود با سال دوم جنگ جهانی اول، شیخ خزعل با دادن اطلاعاتی در رابطه با عثمانی، به همدستی با انگلیس می¬پرداخت.
  1396/1/29 11:00

  قیام بر علیه انگلیس به هر قیمتی!

  گاهی مقابله با قدرت این هژمون جهانی بیش از آنکه مبتنی بر یک طرح عالمانه باشد، بر پایه هیجان بود. جالب آنکه گاهی این هیجان توسط نخبگان کشور ما دنبال می شد.
  1395/8/18 14:04

  نقش حزب تجدد در به قدرت رسیدن رضاخان

  برخی از نمایندگان طرفدار رضاخان در مجلس در سال 1302 با تاسیس کمیته ویژه زیرمجموعه حزب دمکرات نقش زیادی در ارتقای منزلت سیاسی رضاخان داشتند. اعضای این کمیته، در جلسه ای محرمانه بر ریاست عالیه رضاخان بر امورات مملکتی صحه گذاشتند. افراد این جلسه عبارت بودند از سید محمدصادق طباطبایى، سلیمان میرزا اسکندرى‌، میرزا‌کریم خان رشتى وخدایارخـان بودند
  1395/8/8 15:22

  نمایش قدرت دمکراتها در تبریز/عکس

  اجتماع مردم به هنگام تماشای مراسم رژه نیروهای نظامی فرقه دموکرات آذربایجان دریکی از خیابان های شهر تبریز
  1395/4/14 11:56
11