مطالب مرتبط با واژه 'محمد علی'

  شاهی که خلف وعده کرد!

  نامه محمدعلی شاه قاجار به صدراعظم راجع به تشکیل مجلس و دستور انتخاب نمایندگان
  1397/2/30 08:20

  رفتار عجیب محمدعلی شاه که مخالفینش را شوراند!

  تاریخ مشروطه ایران بیانگر آن است که بسیاری از مصائب و مشکلاتی که می توانست از طریق گفتگو و رایزنی و توافق حل شود، بر زمین ماند و از همین رو به جای تعامل، خشونت جایگزین شد. این رفتار در دو سوی موافقین و مخالفین جنبش مشروطه و به عبارتی دیگر در هر دو گروه سلطنت طلب و مشروطه خواه دیده می شود. به عنوان مثال . . .
  1397/1/20 00:33

  آمال خبیثه محمدعلی شاه

  او اگر چه از ایران رفت، اما پس از چندی با حمایت روس ها برای بازپس گیری قدرت به ایران بازگشت. امری که مشروطه خواهان را دچار وحشت کرد. اگر او در این کارزار پیروز می شد نه تنها از مشروطیت چیزی نمی ماند...
  1395/8/12 13:33

  علت خلع محمدعلی شاه قاجار از سلطنت + تصاویری از جوانی او

  25 تیرماه 1288 خورشیدی یک روز پس از آنکه طرفداران مسلح مشروطه تهران را فتح کردند محمدعلی شاه قاجار که به سفارت بیگانه پناه برده بود از سلطنت عزل و احمدشاه خردسال جانشین وی شد
  1394/7/3 22:21
4