مطالب مرتبط با واژه 'مخالفین'

  رفتار عجیب محمدعلی شاه که مخالفینش را شوراند!

  تاریخ مشروطه ایران بیانگر آن است که بسیاری از مصائب و مشکلاتی که می توانست از طریق گفتگو و رایزنی و توافق حل شود، بر زمین ماند و از همین رو به جای تعامل، خشونت جایگزین شد. این رفتار در دو سوی موافقین و مخالفین جنبش مشروطه و به عبارتی دیگر در هر دو گروه سلطنت طلب و مشروطه خواه دیده می شود. به عنوان مثال . . .
  1397/1/20 00:33

  تبعید مصدق به بهانه مراقبت از او

  یکی از شیوه های تبعید مخالفین در دوره پهلوی دوم این بود که حکومت به وسیله عوامل خود تلاش می کرد تا عرصه را بر مخالفین تنگ کند؛ به طوری که حیات و ممات او در سختی بیفتد. سپس حکومت چنان نشان می داد که عواملی که اقدام به حمله به آن شخص می کنند، دوستداران حکومت و مخالفین آن فرد هستند. در نتیجه برای حفظ حیات آن شخص او را در محیطی محصور می کردند. اتفاقی که از قضا برای مصدق افتاد . . .
  1396/5/29 01:00
2