مطالب مرتبط با واژه 'سالارالدوله'

  سالار الدوله و سودای پادشاهی ایران

  پیوند استراتژیک برادر محمد علی شاه با مشروطه خواهان

  مشروطه خواهان که اعتمادی به محمدعلی شاه نداشتند برای تقویت خود و تضعیف دستگاه استبدادی محمدعلی شاه تصمیم گرفتند از وجود سالار الدوله در برابر محمدعلی شاه استفاده نمایند. اما سالار الدولله با برآورده نشدن خواسته هایش به یکی از دشمنان سرسخت مشروطه تبدیل شد . . .
  1397/1/22 01:28

  دومین پسر مظفرالدین شاه/عکس

  ابوالفتح میرزا سالارالدوله پسر دوم مظفرالدین شاه بود. او پس از تبعید برادرش محمدعلی شاه در چند نوبت با جمع آوری سپاه به ایران حمله کرد تا مجددا شاه مخلوع را به سلطنت بازگرداند. اما هر بار از نیروهای دولتی و مشروطه خواهان شکست میخورد و مجبور میشد از ایران فرار کندبعد به وساطت روس‌ها حکومت گیلان به او سپرده شد اما بار دیگر طغیان کرد و قزاقان ساخلوی گرگان از او حمایت نمودند ولی بار دیگر شکست خورد و از ایران اخراج شد.
  1394/7/27 17:42
2