مطالب مرتبط با واژه 'کانال تاریخی'

  سالار الدوله و سودای پادشاهی ایران

  پیوند استراتژیک برادر محمد علی شاه با مشروطه خواهان

  مشروطه خواهان که اعتمادی به محمدعلی شاه نداشتند برای تقویت خود و تضعیف دستگاه استبدادی محمدعلی شاه تصمیم گرفتند از وجود سالار الدوله در برابر محمدعلی شاه استفاده نمایند. اما سالار الدولله با برآورده نشدن خواسته هایش به یکی از دشمنان سرسخت مشروطه تبدیل شد . . .
  1397/1/22 01:28

  تهران قدیم در کدام منطقه تهران امروز بود؟

  تهران فرایند گسترش خود را طی حدود یک قرن با سرعت بسیاری طی کرد و به شهری عریض و طویل تبدیل شد. انگونه که حتی امروز نیز این گسترش متوقف نشده است. اما آیا می دانید تهران قدیم محدود به کدام مناطق تهران امروزی بود؟
  1396/7/12 09:32

  نگاه متفاوت مدرس به سیاست خارجی

  مدت زمانی طولانی در ایران وقتی سخن از روابط خارجی به میان می آمد تنها راهکاری که به ذهن می آمد سیاست موازنه مثبت بود؛ در عمل نیز این سیاست در مدت طولانی در عهد قاجار به اجرا درآمد. کم کم اما کسانی آمدند و ایده های دیگری را برای سیاست خارجی به میان کشیدند. از جمله این افراد سیدحسن مدرس بود.
  1396/4/23 14:51
3