مطالب مرتبط با واژه 'عکاسی'

  عکاس ایتالیایی؛ مبدع اولین پرتره‌های ناصر‌ الدین‌ شاه

  لوئیـجی مونتابونه ‌هنرمند عکاس ایتالیایی، از خاندانی بود که همگی به شغل عکاسی اشتغال داشتند. وی‌ مهم‌ترین عـضو این خاندان بود که عکاسی را در شهر تورین ایتالیا جان‌ تازه‌ای بخشید. تاریخ تـولد مونتابونه در دست نیست.وی در سـال 77-1276 قـمری/1860 میلادی،استودیوی عکاسی خود را در تورین گشود.
  1397/4/14 17:48

  عکاسی قجری و ابزار انتقال حس پادشاهی شاه و نوکری رعایاء

  وقتی گفتمان عکاسی بر محور شاه می چرخید

  به گواه تاریخ، یکی از علاقمندیهای اصلی و مهم شاهان قجری به ویژه ناصرالدین شاه قاجار هنر عکاسی می باشد. ناصرالدین شاه سعی کرده بود با استخدام عکاسان خارجی، لحظات رویایی از تاج و تاخت خویش را به تصویر بکشد. تا پیش از انقلاب مشروطه، «دال اصلی» کلیدی و محوری گفتمـان عکاسی ایران «شاه» است . . .
  1397/1/22 01:36

  روایت اعتمادالسلطنه از تاسیس اولین عکاسخانه در ایران

  ناصرالدین شاه علاوه بر ترویج عکاسی در میان اشراف و رجال درباری به تمایل بهره مند شدن عموم مردم ایران از این فن و هنر جدید نیز توجه نشان داد، بطوری که . . .
  1396/10/18 22:55

  اولین مستشار هنر عکاسی در ایران

  در بین شاهان معاصر ایران، ناصرالدین شاه علاقه زیادی به علم و هنر عکاسی داشت و کاربردهای فایده مند عکاسی را به فراست دریافته بود. علاوه بر این خود نیز بسیار مشتاق فراگیری این فن و بکارگیری آن بود. از همین رو به سفیر خود فرخ خان امین الدوله که در اروپا به سر می برد، دستور داد که یک تن عکاس ماهر استخدام کرده و به ایران بیاورد . . .
  1396/9/9 14:47

  رابطه میان «فرهنگ تملق» و توسعه هنر عکاسی در دربار قاجاریه

  در میان فضای سراسر تملق و چاپلوسانه دربار شاه قاجار، عکاسی نیز وسیله ای برای نزدیک شدن و تقرب به شاه شده بود و درباریان و رجال از این فرصت برای ربودن گوی سبقت از حریفان سود می جستند . . .
  1396/9/5 23:10

  اولین عکاس باشی های عصر ناصری چه کسانی بودند؟

  در میان شاهان قاجاریه، ناصرالدین شاه علاقه زیادی به هنر عکاسی داشت و در سفرهای متعدد خود به فرنگستان؛ عکسهای جالبی گرفته است . . .
  1396/6/12 00:45

  ماجرای عکس گرفتن از زندانی قبل از اعدام در ایران

  از عکاس باشیهای دوران قاجاریه ، عکسهای متفاوتی به یادگار مانده است. قسمت اعظم این عکسها شامل مواردی می باشد که شاهان قاجار برای سرگرمی و به تصویر کشیدن لحظات رویایی سلطنت خود دستور گرفتن آنها را صادر می کرده اند. با تشکیل اداره نظمیه و ورود مستشاران سوئدی به ایران، پروژه عکس گرفتن از متهمان و مجرمین نیز در دستور کار ماموارن نظمیه نیز قرار گرفت . . .
  1396/6/8 11:25

  فوکه تی افسر ایتالیایی؛ اولین معلم عکاسی در ایران

  «آچار فرانسه» ایتالیایی در ایران

  «فوکه تی» افسر ایتالیایی از نخستین کسانی است که نام او به عنوان یکی از پیشگامان عکاسی در ایران به ثبت رسیده است. وی از جمله شش تن معلمانی بوده است که به دستور ناصرالدین شاه قاجار از وین پایتخت اتریش برای تدریس در مدرسه دارالفنون استخدام شده بود و در ماه نوامبر 1851 م/ 1268 ق به ایران آمدند . . .
  1396/6/5 00:37

  عکاسی قجری و ابزار انتقال حس پادشاهی شاه و نوکری رعایاء

  وقتی لنز دوربـین معـادل چشـم شـاه بود!

  به گواه تاریخ، یکی از علاقمندیهای اصلی و مهم شاهان قجری به ویژه ناصرالدین شاه قاجار هنر عکاسی می باشد. ناصرالدین شاه سعی کرده بود با استخدام عکاسان خارجی، لحظات رویایی از تاج و تاخت خویش را به تصویر بکشد. تا پیش از انقلاب مشروطه، «دال اصلی» کلیدی و محوری گفتمـان عکاسی ایران «شاه» است . . .
  1396/5/31 02:01

  روایتی از دلبستگی ناصرالدین شاه به عکاسی

  ناصرالدین شاه که همزمان با دهه های نخستین اختراع دوربین عکاسی به سلطنت رسید پس از آنکه «ژول ریشار» اولین عکس را به روش داگروتیپ با دوربینی که ملکه ویکتوریا به رسم هدیه برای شاه فرستاده بود گرفت شاه را سخت مجذوب این اختراع جدید کرد.
  1395/5/5 17:07
18