مطالب مرتبط با واژه 'قومیت'

  اختلاف افکنی پهلوی میان «ترک‌ها» و «فارس‌ها»+سند

  درباره تلاشهای دولت پهلوی برای سرکوب اقوام مختلف ایرانی مباحث متنوعی مطرح شده است. این اقدام از دوران رضا خان و در راستای هدف ترویج باستان گرایی و حمایت از فارس گرایی برای از بین بردن دیگر اقوام ایرانی در دستور کار قرار گرفت در دوران محمدرضا نیز دنبال شد. سند زیر دستوری است از طرف «پرویز ثابتی» به سازمان اطلاعات و امنیت قم مبنی بر ایجاد اختلاف میان «ترک‌ها» و «فارس‌ها» در این شهر. در حاشیه‌ی سند آمده است :«توسط منابع و عوامل دیگر نسبت به پیاده کردن این دستور اقدام شود.»
  1397/1/23 17:04

  اختلاف افکنی میان «ترک‌ها» و «فارس‌ها»

  سند زیر دستوری است از طرف «پرویز ثابتی» به سازمان اطلاعات و امنیت قم مبنی بر ایجاد اختلاف میان «ترک‌ها» و «فارس‌ها» در این شهر. در حاشیه‌ی سند آمده است :«توسط منابع و عوامل دیگر نسبت به پیاده کردن این دستور اقدام شود.»
  1394/12/29 13:46

  تجزیه طلبان قومی در ایران

  ایران کشوری است پهناور و دارای تمدنی با سابقة بسیار طولانی که قبل از سکونت اقوام آریایی اقوام دیگری در این سرزمین روزگار می گذرانده اند و شاهد این مدعا آثار بدست آمده با سابقة طولانی چون شهر سوختة زابل یا تپه های سیلک کاشان و ... اما پس از سکونت اقوام آریایی تا به امروز این سرزمین قوم یکپارچه ای به خود ندید زیرا موقعیت مکانی این سرزمین به گونه ای است که محل تاخت و تاز اقوام مختلف قرار گرفته و اکنون قومیت های گوناگونی در این کشور زیست می کنند.
  1394/2/4 23:22
3