مطالب مرتبط با واژه 'باستان گرایی'

  اختلاف افکنی پهلوی میان «ترک‌ها» و «فارس‌ها»+سند

  درباره تلاشهای دولت پهلوی برای سرکوب اقوام مختلف ایرانی مباحث متنوعی مطرح شده است. این اقدام از دوران رضا خان و در راستای هدف ترویج باستان گرایی و حمایت از فارس گرایی برای از بین بردن دیگر اقوام ایرانی در دستور کار قرار گرفت در دوران محمدرضا نیز دنبال شد. سند زیر دستوری است از طرف «پرویز ثابتی» به سازمان اطلاعات و امنیت قم مبنی بر ایجاد اختلاف میان «ترک‌ها» و «فارس‌ها» در این شهر. در حاشیه‌ی سند آمده است :«توسط منابع و عوامل دیگر نسبت به پیاده کردن این دستور اقدام شود.»
  1397/1/23 17:04

  شرق شناسان خارجی در دارالفنون

  در این عکس تاریخی اعضای کنگره فردوسی مرکب از دانشمندان و شرق شناسان ایرانی وخارجی در مدخل تالار دارالفنون مشاهده می شوند. لازم به ذکر است که برگزاری جشن هزاره فردوسی و کنگره مستشرقان در تهران از جمله اقدامات فرهنگی عصر رضاشاه پهلوی در راستای ترویج باستان گرایی و به حاشیه بردن هویت اسلامی مردمان مسلمان ایران بود . . .
  1396/11/4 16:36

  باستاگرایی در پوشش پاسداشت فردوسی

  از آنجایی که باستانگرایی یکی از شاخصهای بارز پهلوی اول و دوم می باشد، نهادهای فرهنگی متولی این امر بشدت با تاسیس موسسه ها و برگزاری همایشهای داخلی و خارجی مختلف این روند را سرعت می دادند. در این تصویر اعضای کنگره فردوسی مرکب از دانشمندان و شرق شناسان ایرانی وخارجی در مدخل تالار دارالفنون مشاهده می شوند.
  1396/4/14 01:52

  باستاگرایی در پوشش پاسداشت فردوسی

  از آنجایی که باستانگرایی یکی از شاخصهای بارز پهلوی اول و دوم می باشد، نهادهای فرهنگی متولی این امر بشدت با تاسیس موسسه ها و برگزاری همایشهای داخلی و خارجی مختلف این روند را سرعت می دادند. در این تصویر اعضای کنگره فردوسی مرکب از دانشمندان و شرق شناسان ایرانی وخارجی در مدخل تالار دارالفنون مشاهده می شوند.
  1396/1/2 01:00

  باستانگرایی افراطی؛ روتین رفتاری محمدرضا پهلوی

  محمدرضا و فرح پهلوی به همراه مهمانان بلژیکی خودشان درحال بازدید از آثار تاریخی تخت جمشید درنزدیکی شیراز
  1395/12/10 00:00
5