مطالب مرتبط با واژه 'فاطمه پهلوی'

  گواهینامه خلبانی فاطمه پهلوی

  فاطمه پهلوی، کوچکترین فرزند رضا شاه پهلوی، در ۸ آبان سال ۱۳۰۷ در تهران متولد شد. مادرش عصمت‌الملوک دولتشاهی دختر مجلل‌الدوله از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود. در اوان زندگی بسیار لوس و ننر و کله شق بود.
  1397/1/24 15:50

  عکس/امیرعباس هویدا در حال دستبوسی

  فاطمه پهلوی دهمین فرزند رضاشاه و چهارمین فرزند عصمت‌الملوک بود که ۸ آبان ۱۳۰۷ به دنیا آمد و سال ۱۳۶۶ در لندن مُرد.
  1393/9/16 16:02
2