مطالب مرتبط با واژه 'گواهینامه خلبانی'

    گواهینامه خلبانی فاطمه پهلوی

    فاطمه پهلوی، کوچکترین فرزند رضا شاه پهلوی، در ۸ آبان سال ۱۳۰۷ در تهران متولد شد. مادرش عصمت‌الملوک دولتشاهی دختر مجلل‌الدوله از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود. در اوان زندگی بسیار لوس و ننر و کله شق بود.
    1397/1/24 15:50
1