مطالب مرتبط با واژه 'عصر ناصری'

  قحطی در ایران عصر ناصری

  قحطی سراسری بود و بیشتر شهرها و روستاهای بزرگ و کوچک ایران را دربرگرفت. وخامت اوضاع تا جایی بود که بسیاری از روستاها خالی از سکنه گشتند. چنانچه گفته می‌شود در شهرهایی چون مشهد «در نتیجه مرگ و میـر ناشی از این قحطی، جمعیت شصت هزار نفری آن تا بـدانجا تقلیـل یافـت کـه چند سال طول کشید تا بار دیگر بدین تعداد برسد.
  1397/9/25 16:47

  «صادق خان» غلام بچه های ناصرالدین شاه قاجار در لباس تعزیه

  در تاریخ معاصر ایران، دربار ناصرالدین شاه قاجار به دلیل داشتن خدم و حشم، نوکران و کنیزان متعدد مشهور است. با این تفاسیر فرزندانی در دربار پهلوی از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه مشهور بودند و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. صادق خان یکی از این غلام بچه ها بود . . .
  1397/1/26 09:34

  دورنمایی دیدنی از شهر شاهرود در عصر ناصری

  قدمت تاریخی سکونت در منطقه شاهرود بر اساس گمانه زنی‌های باستان شناسان و حفاری های به عمل آمده به هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد. آثار به دست آمده درحفاری تپه بلوار خودگواهی بر این مدعاست. بر اساس شواهد و مدارک تاریخی موجود، تشکیل هسته اولیه شهر شاهرود به دلیل دفاع از مهاجمان روی تپه های کم ارتفاع در دامنۀ کوه شمالی و غربی شاهرود ساخته شد . . .
  1396/12/18 17:54

  نهادی شدن دستگاه سیاست خارجی ایران در عهد ناصرالدین شاه قاجار

  تاریخ شکل گیری سفارتخانه ها در دوره قاجار را باید از عصر ناصری پی گرفت. تا پیش از دوره مذکور، نامی از سفارتخانه به معنای مکان و ساختمانی که در آن هئیت سفارت به اجرای امور سیاسی مربوط به کشور خویش مشغول باشند ذکر نشده است. در ایران عهد ناصری سه نقطه به لحاظ وجود کنسولگریهای بسیار از اهمیت بسزایی برخوردار بودند . . .
  1396/6/20 15:49

  شرح کوتاه و جالبی از زندگانی شاهانه «مهد علیا»

  مهد علیا مادر ناصرالدین شاه نامش جهان بود و پس از آنکه پسرش شاه شد او را مهد علیا نامیدند. به صورت زیبا نبود. او ادبیات فارسی و قواعد زبان عربی را نیک میدانست و خط درشت و ریز هر دو را خوش می نوشت. به مطالعه تاریخ و آثار شعرا رغبتی وافر داشت و کتابخانه خصوصی او را بیشتر این دو نوع کتاب تشکیل میداد...
  1396/6/18 01:31

  تاسیس نخستین سازمان ضرب سکه ایرانی توسط ناصرالدین شاه قاجار

  شهرهای مختلف ایران در زمان سلطنت قاجاریه به دلیل نداشتن ضرابخانه متمرکز در پایتخت، از سکه های متفاوت با عیار و وزن مختلف استفاده می کردند و پول واحدی به عنوان مسکوکات رایج دولتی وجود نداشت تا در معاملات روزانه مردم مورد استفاده قرار گیرد. در سال 1238 قمری، طبق قانون تقسیم کلی وظایف ایالات و وزارتخانه ها،‌ دوستعلی خان معیر الممالک، مامور سروسامان دادن به امورات ضـرابخانه‌های مملکت بود شد . . .
  1396/6/8 11:47

  «دلبر خانم» و «دلپسند خانم»؛ هنرمندان محبوب ناصرالدین شاه

  در زمان ناصرالدین شاه نه تنها دوران رونق شعر و ادب و رشته های دیگر صناعی مستظرفه بود، بلکه هنگام شکوه و باروری موسیقی ایران نیز بود. شاه از طرفداران جدی موسیقی بود.
  1396/4/19 01:03
7