مطالب مرتبط با واژه 'گارد شاهنشاهی'

  روش محافظت از شاهزادگان خاندان پهلوی توسط گارد سلطنتی

  تیپ گارد جاویدان شاهنشاهی یا گارد سلطنتی نام یگان ویژه ای در دوران پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود که مسئولیت حفاظت از خاندان سلطنتی و پاسداری از نظام پادشاهی را بر عهده داشت. سازمان گارد شاهنشاهی شامل لشکر پیاده گارد شاهنشاهی، تیپ گارد جاویدان شاهنشاهی و مرکز آموش بود و اولین بار فرماندهی آنرا تیمسار سپهبد محسن هاشمی نژاد بعهده داشت. در این سند جزئیاتی جالب در باره روش حفاظت از شاهزادگان پهلوی به ویژه در هنگام مسافرت به خارج از کشور آمده است.
  1397/1/26 09:42

  شعار«مرگ بر شاه»روی باند رژه گارد شاهنشاهی

  سرلشگر نشاط فرمانده گارد جاویدان از خبرنگاران خارجی دعوت کرده بود که در مراسم صبحگاه گارد جاویدان شرکت کرده و آمادگی نیروهای گارد را در حمایت از شاه ببینند. اما ناگهان همه نقشه‌ها نقش برآب شد.
  1394/11/4 20:57

  لباس های پلنگی سربازان گارد شاهنشاهی/عکس

  سربازان گارد شاهنشاهی در لباس هایی از پوست پلنگ در سال 1960میلادی.
  1394/8/15 12:26

  همکاری ساواک و گارد شاهنشاهی

  گارد شاهنشاهی به طور خیلی محرمانه با همکاری سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیگیری نمایند تا ببینیم دیگر چه می‌گوید و با چه اشخاصی روابط دارد و با چه کسانی صحبت می‌کند...
  1394/6/27 16:51
4