مطالب مرتبط با واژه 'سیاستمداران'

  اخلاق در میان سیاستمداران ایرانی

  نقص بزرگ سیاستمداران مشرق زمین و مخصوصا ایرانی، همان نداشتن معلومات کافی و بالاتر از همه چیز، اخلاق بارز است.
  1397/5/3 15:26

  کار سخت و شبانه روزی مقامات پهلوی در سفرهای خارجی !

  در این سند خاطرات روزانه جعفر شریف امامی به تاریخ 20 تیرماه 1352 شامل افتتاح حساب در یکی از بانکهای چین ، خرید و فروش کفش و دوربین ، سفارش لباس برای خود و شیرین ، صرف شام با اشرف احمدی مشاهده می شود. همانطور که مشخص است هیچ فعالیتی که متضمن تامین منافع ملی، مذاکرات رسمی و... وجود ندارد.
  1397/2/20 17:27

  وبلاگ عقل سرخ

  روایت سیاستمدارن قدیم از رضاخان

  بلوشر" سفیر آلمان در دوران سلطنت رضاخان :« از نظر روانشناسی سخت جالب توجه است که مرد زورگویی مانند رضاشاه علیرغم موفقیت هایی که کسب کرده است باز در نهانخانه روح خود دارای عقده حقارت باشد». وی هم چنین رضا خان را مردی معرفی می‌کند نیرومند، بی رحم، زیرک و کینه توز
  1393/10/11 18:05
3