مطالب مرتبط با واژه 'وزیر'

  وقتی اشرف پهلوی وزیر امورخارجه برادرش می شود!

  در طول سلطنت پهلوی دوم علاقه شدید اشرف پهلوی در دخالت در امور سیاسی و اقتصادی با هدف تامین منافع فردی ، اثرات زیانباری داشت. به ویژه اینکه حوزه سیاست خارجی به دلیل اهمیتش، همواره مورد توجه اشرف بود. لذا بخشی از وقت اشرف در مسافرتهای خارجی به مذاکرات با سران کشورهای خارجی می گذشت.
  1397/2/22 08:18

  سند/ دست خط مدرس مبنی بر استیضاح وزیر خارجه دولت

  دستخط مدرس به حسین پیرنیا رئیس مجلس شورا مبنی بر درخواست استیضاح سیاست خارجی دولت
  1397/2/8 08:00

  مخفی کاری های رضاشاه

  بنا به روایت سفیر ترکیه در ایران که به مناسبت آغاز سلطنتش به دیدار او رفته بود، شاه مایل بود تا حرف های مهم خود را با او به شکلی خصوصی در میان بگذارد...
  1397/2/7 17:49

  دعوا بر سر سمت نایب السلطنه قاجار در دوران سلطنت «شاه کوچک»

  رقابت بر سر قدرت در اشکال و وضعیت های متعددی خود را بروز می دهد. یکی رقابت بر سمت ها و جایگاه ها بود که در طول تاریخ وجود داشته است. آنچه در زیر می اید به خوبی رقابت دو جناح سیاسی را بر سر نایب السلطنه بودن، آن هم در شرایط حساس پس از انقلاب مشروطه و صغر سن احمدشاه قاجار . . .
  1396/10/20 16:30

  معاونی می خواهم که تعظیم کند!

  من چنین معاونی می خواهم که تعظیم کند و هر چه می گویم تایید کند. همان جا به او گفتم: آقاجان، معاون باید حتما سوادش از وزیر بیشتر باشد. شخصیت داشته باشد تا بتوان به کار او اعتماد کرد.
  1395/9/15 13:31

  قصیده تاریخ نگار قجری درباره وزیر شهید

  در یادداشت‌ها و سفرنامه‌هاى ناصر الدین شاه،اشاراتى هست که پشیمانى او را از قتل امیرکبیر مى‌رساند و به هر صورت مى‌توان گفت که قتل آن مرد بزرگ، بزرگ‌ترین ضایعه‌ى جبران‌ناپذیرى بود که به حیات سیاسى و اجتماعى ایران وارد آمد و محققا بقاى امیر بر سر کار،صفحه‌ى جدیدى در تاریخ حیات ملى ایران باز مى‌کرد و اصلاحاتى که آن مرد بلندهمت آغاز کرده بود اگر به دست خود او به اتمام مى‌رسید،شرایط زندگى ملت ایران کاملا تغییر مى‌کرد
  1395/8/26 10:52

  ماجرای شکایت آیت‌الله خامنه‌ای از مرحوم پرورش

  زمانی که حاج‌ آقا وزیر شد، محافظ نمی‌گرفت و تعدادی از بچه‌های اصفهان را در رده سنی بالا انتخاب کرد تا در دفتر خود مشغول به کار شوند.
  1394/10/11 17:57

  وزیر مختار آمریکا از «مدرس» می‌گوید


  «چارلز.سی.هارت» وزیر مختار آمریکا در تهران در ششم آذر 1310 در نامه ای به وزارت خارجه کشورش وضعیت مرحوم سید حسن مدرس را توصیف کرده است. در این نامه که بعد از تبعید مدرس به خواف (16 مهر 1307) و قبل از شهادت وی (10 آذر 1316) نوشته شده، آمده است:
  1394/9/9 17:48

  سیاست های غلط پهلوی اول که تهران را چاق کرد

  این تمرکز در چند شهر ایران اتفاق افتاد مثل اصفهان و تهران و نیروی کار و نیروی جوان و نیروی فعال؛ و آدم های خوش فکر و سرمایه می آمدند به این چند نقطه و بقیه کشور فراموش می شد و این عدم تعادل فضای اقتصاد کشور را ایجاد می کرد.
  1394/9/7 22:00

  حسینقلی‌خان وزیر مختار ینگی دنیا

  حسینقلی‌خان پسر هفتم میرزا آقاخان نوری، صدراعظم ناصرالدین‌ شاه، و مادرش دختر زکیخان سردار اسعد بود . او در صفر 1265 ه‌ق به دنیا آمد. تحصیلات علوم متداوله و خط را نزد پدر و معلمین آموخت. حسینقلی‌خان ده ساله بود که پدرش از صدراعظمی عزل و تبعید شد و در هفده سالگی پدر خود را از دست داد...
  1394/9/5 18:35
17