مطالب مرتبط با واژه 'حلقه'

    قالیچه به جای حلقه ازدواج

    امروزه بسیاری از مفاهیم مراسم های غربی جایگزین سنت های ایرانی و اسلامی شده است و آنچنان جا خشک کرده که گویی از ابتدا در تاریخ این کشور همین سنت وجود داشته است. یکی هم سنت حلقه و نشان که قبلا شکل و شایلی دیگر داشت...
    1397/2/24 18:07
1