مطالب مرتبط با واژه 'وزیران'

  چاپلوسی و تملق سنتی برای حفظ جایگاه

  در تـاریخ سـیاسی معاصر ایران(دوران سلطنت قاجارها و پهلویها)، میان‌ مدت زمان صدارت یک فرد و تملق و چاپلوسی وی ارتباط مستقیمی وجود داشت. افراد صاحب شأن،فکر و عقیده مدت زمان کوتاهی‌ مدیریت‌ و وزارت کرده و خیلی سریع حذف شده‌اند.
  1397/2/25 19:40

  صورت تقسیم عیدی وزرا /سند

  یکی از سنتهای دربار پهلوی، اهدای مبالغ کلان به وزرا و دولتمردان عالی رتبه بود که همگی از خزانه بیت المال پرداخت می شد.
  1395/7/6 11:07
2