مطالب مرتبط با واژه 'صدارت'

  صدارت به سبک امین السلطان

  میرزا علی اصغر اتابک اعظم «از صدراعظم های مطرح و قابل ذکر دوره قاجار است. او فردی باهوش، پرهمت و بااراده، چرب زبان، قدرطلب و دارای رفتاری ملایم بود که به مدت 16 سال صدراعظمی ایران را به عهده داشت.
  1397/4/1 17:57

  چاپلوسی و تملق سنتی برای حفظ جایگاه

  در تـاریخ سـیاسی معاصر ایران(دوران سلطنت قاجارها و پهلویها)، میان‌ مدت زمان صدارت یک فرد و تملق و چاپلوسی وی ارتباط مستقیمی وجود داشت. افراد صاحب شأن،فکر و عقیده مدت زمان کوتاهی‌ مدیریت‌ و وزارت کرده و خیلی سریع حذف شده‌اند.
  1397/2/25 19:40

  امیرکبیر و سپهسالار؛ این کجا و آن کجا؟!

  برای امیرکبیر این افتخار بس است که در زمان او هیچ یک از همسایگان نتوانستند در امور داخلی ایران دخالت کنند و یا به حقوق سیاسی آن تجاوز نمایند. در حالی که در دوران صدارت سپهسالار حرارت انگلیسی دوستی به حدی بالا گرفت...
  1397/1/30 10:20

  جایگاه مقام صدارت در مشروطه

  علیرغم تغییراتی که ناصرالدین شاه در ترکیب و ظاهر ساختار این نهاد اعمال نمود؛ اما مقام صدارت در این دوره نیز مقامی مهم تلقی می‌شد. می‌توان این ادعا را از قدرت صدراعظم های این دوره و اقداماتی که انجام دادند، تشخیص داد...
  1396/10/18 00:08

  روزنامه مشروطه خواه روح القدس : خدایا ما را از شر حشرات حفظ کن

  به شما چه که این امین السلطان در تمام صدارت خود به این ملت و مملکت خیانت کرد و تمام حقوق این ملت را از روی شهوت رانی محض جلب منافع شخصی و هوای نفسانی از دست داد و کلیه خرابی ]که[ امروزه مشاهده می شود آثار خیریه اوست.
  1395/2/20 21:51

  وبلاگ تاریخ

  وقایع دوره صدارت میرزا آقاخان نوری

  در سال ۱۲۶۸ قمری، میرزا آقاخان نوری که لقب اعتمادالدوله را داشت به صدارت رسید. او اصلاحات امیرکبیر را بازایستاند و کارگزاران او را برکنار و خویشان و آشنایان خود را بر سر کار نهاد. همچنین مستمری کسانی که در زمان امیرکبیر از ایشان باز گرفته شده بود باز به راه گشت.
  1393/11/8 17:50

  سالروز قتل امیرکبیر الگوی زمامداری مردمی

  بیستم دی سال 1230 هجری خورشیدی سالروز شهادت امیرکبیر صدراعظم مقتدر و سیاستمدار بزرگ ایران زمین است. پیش درچنین روزی میرزا تقی خان فرهانی ملقب به امیرکبیردر حالی که تنها چهل وچهار بهار را تجربه کرده بود ، به دستور ناصرالدین شاه توسط علی خان فراش درحمام فین کاشان به شهادت رسید.
  1393/10/21 17:49

  زمین مجانی امیر کبیر به تهرانی ها!

  تا قبل از تعطیل کردن «ماشین دودی» در سال 1341، یکی از مهم‌ترین تفریحات مردم سفر به حضرت عبدالعظیم(ع) در شهرری بود و با پرداخت اندکی پول، یک خانواده در باغ‌های اطراف حرم بیتوته کرده و «از یک کرشمه دو کار برمی‌آمد»؛ هم فال بود و هم تماشا، هم زیارت فراهم بود و هم سیاحت. برای همین بسیاری از خانواده‌های قدیمی، این مسافرت یک روزه را یکی از بهترین خاطرات خود می‌دانند.
  1393/4/16 16:28
8