مطالب مرتبط با واژه 'پیشخدمت'

  تصویری از نخستین عکاس حرفه ای در ایران

  آقا رضا اقبال السلطنه،عکاس باشی ناصر الدین شاه و نخستین عکاس حرفه‏ ای در ایران، فرزند جدید الاسلام معروف به پیشخدمت سلام و برادر میرزا علی نقی حکیم الممالک،پزشک‏ مخصوص ناصر الدین شاه بود.
  1397/3/20 00:42

  روایتی جالب از «اشراف اطلاعاتی» مظفرالدین شاه بر مسائل خصوصی نوکران دربار

  مظفرالدین شاه در اواخر سلطنت خود به دلیل کهولت سن و بیماری، قوه عاقله خود را از دست داده بود و در حضور همگان و حتی در سفرهای خارجی جملات و عبارات سخیفی بر زبان می راند. احتشام السطلنه سفیر وقت ایران در آلمان خاطره ای جالب از داستان جراحی پیشخدمت شخصی شاه ایران روایت می کند و از تعجب پزشک معالج به احاطه شاه ایران به خصوصی ترین مسائل خادمان و نوکران خود سخن می گوید.
  1396/3/5 10:26
2