مطالب مرتبط با واژه 'دلقک'

  استندآپ کمدی به سبک دوره قاجار

  در ایران از دیرباز به علت فقدان آزادی و عدم توجه به حقوق فردی و اجتماعی، کسی نمی‌توانست آزادانه وضع عمومی کشور را مورد مطالعه و انتقاد قرار دهد. تنها دلقکها و مسخرگان کمابیش به خود اجازه بحث و انتقاد می‌دادند...
  1397/3/20 01:55

  شیخ شیپور، دلقک معروف دوره ناصرالدین شاه قاجار

  شیخ شیپور از دلقکهای دوره ناصرالدین شاه قاجار به اتفاق عده ای از رجال و صاحب منصبان دولتی در یک مراسم مهمانی در اواخر دوره قاجاریه
  1397/2/22 08:09

  تصویر "کریم شیره ای" دلقک مشهور دربارِ "ناصرالدین شاه قاجار"

  محبوبیت کریم شیره ای نزد شاه باعث شد زمانی که او مُرد سه روز عزای عمومی اعلام بشه!!
  1396/11/16 18:44

  بزازی که کمدین دربار ناصرالدین شاه شد

  یکی از مقلدان نمایش های دربار ناصرالیدن شاه اسماعیل بزاز بود. اسماعیل و گروهش سالها در حضور شاه و درباریان بازی میکردند، آنها عمری درباریانی را که صلاح بود و گاه و بیگاه به اشاره شاه به مسخره می گرفتند. شاه هم که از دیدن این صحنه ها بسیار لذت می برد . . .
  1396/10/7 14:21

  دلقکی به نام شیخ شیپور

  یکی از از دلقکهای دوره ناصرالدین شاه قاجار معروف به شیخ شیپور به اتفاق عده ای از رجال و صاحب منصبان دولتی در یک مراسم مهمانی در اواخر دوره قاجاریه مشاهده می شود.
  1396/1/12 01:00

  سیرک و دلقک ها در قرون گذشته/تصاویر

  در قرون گذشته در اروپا سفر کردن کاروان سیرک نادر و عجیب به نظر می رسید. در ایرلند شمالی و شهرهای کوچک اطراف آن تقریبا آمدن سیرک یکی از بزرگترین سرگرمی های مردمان آن روزگار به حساب می آمد.
  1394/11/26 21:29

  تفریحات قدیمی تهرانی ها

  خر و یابوسواران نیز موقع سواری با بهترین لباس ها در میان مردم ظاهر می شدند. با لباده های بلند از ماهوت مخمل و رداهای رالی، کپنک های نمدی، شال.
  1394/11/3 22:05
7