مطالب مرتبط با واژه 'مجوز'

  نامه میرزاده عشقی به ریاست وزرا مبنی بر مجوز هفته نامه قرن بیستم

  در این سند نامه میرزاده عشقی به ریاست وزرا مبنی بر درخواست صدور دستور مجوز امتیاز روزنامه هفتگی مصور اجتماعی ، سیاسی ، ادبی و اخلاقی به نام " قرن بیستم" و هم چنین کسب اجازه اجرای دو نمایش آهنگی (اپرا) و نیمه آهنگی (اپرت) به نامهای رستاخیز سلاطین ایران و تاریکی به روشنایی در خرابه های مداین مشاهده می شود.
  1397/3/22 18:28

  زمانی که برای داشتن رادیو مجوز لازم بود!

  رادیو در زمان رضاخان وسیله‌ای عمومی نبود و استفاده از آن نیازمند مصوبه‌ای از سوی دولت بود. بنابراین هیات وزیران 2 مهر 1313 استفاده از رادیو را تصویب، و مقراراتی وضع کرد که طبق آن برای نصب آنتن و استفاده از رادیو مجوز وزارت پست و تلگراف و تلفن لازم بود.
  1394/9/10 08:35

  عکس/مجوز خرید رادیو در زمان رضا شاه!

  عبدالله شهبازی این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر نموده است.
  1394/8/28 17:38

  عکس/مجوز پوشیدن لباس روحانیت

  در سال ١٣٠۶ شمسى بنا بر قانونى جدید مردان ایرانى مکلف شدند عمامه و کلاه های سنتی خود را با کلاه پهلوى عوض کنند. دو سال پس از آن پوشیدن لباس هاى ایرانى (قبا، شال، عبا، پوستین، عمامه و غیره) براى تمام افراد مذکر ممنوع شد و جاى آن را ترکیبى از کت و شلوار و کلاه پهلوى گرفت. روحانیون نیز برای پوشیدن لباس معمول خودشان باید برگه مجوز دریافت می کردند.
  1394/7/9 17:33

  چگونه درهای ایران به روی باستان‌شناسان خارجی باز شد...

  روز 15 شهریور 1309 محموله بزرگی از آثار باستانی و عتیقه ایران با مجوز رضاشاه به انگلستان برده شد. این انتقال گرچه به ظاهر باهدف ارائه در نمایشگاهی در لندن صورت گرفت ولی هر بار که خبری از این دست منتشر می شود پرونده قطور غارت آثار و اشیای باستانی ایران توسط دولتهای غربی را در برابرمان می گشاید.
  1394/6/15 17:31

  عکس/مجوز داشتن رادیو در منزل

  در سال ۱۳۱۹ برای داشتن رادیو در منزل مجوز لازم بوده؟‌ این کپی یکی از این مجوز هاست
  1393/5/27 16:47
6