مطالب مرتبط با واژه 'جالب'

  بازارهای ایران به روایت یک خارجی

  هیچ جای دیگر چون بازار محل تجمع جالب و اختلاط تمامی طبقات مردم هم نیست که در طول راهروهای دراز سرپوشیده، همه به زور آرنج درصدد یافتن جایی و باز کردن راهی برای خود هستند. فقط ارو پائیها را خیلی به ندرت میتوان در میان این موج بی نظم افسار گسیختهی جمعیت مشاهده نمود...
  1397/8/7 15:58

  نتایج سفر امام از عراق به فرانسه

  غالب گروه های غیر اسلامی و حتی مجاهدین خلق، این حرکت را در راستای نوعی سازش و انعطاف امام نسبت به غرب می دانستند! اظهار می کردند که ایشان می بایست به یکی از کشورهای سوسیالیستی و یا الجزایر و لیبی! که به تصور انان کشوری مسلمان، انقلابی و سوسیالیست و ضدانقلابی بود، سفر می کرد...
  1397/6/19 13:40

  نحوه جالب تعیین‌ و اعلام زمان تحویل سال در زمان صفویه

  یکی از موضوعاتی که مستشرقان به دلیل ارتباط‌ مسـتقیم‌ بـا‌ دربــار بـه گـزارش آن اهتمام داشته اند، نحوه محاسبه و اعلام سـال نـو اسـت .
  1397/3/22 18:36

  یکی از الواط اصفهان و نوچه هایش

  یک تن از الواط اصفهان و نوچه های وی در حال شرب خمر در دوره ظل السلطان
  1397/3/10 19:32

  مراسم جهیزیه برون در سده های پیشین ایران

  قاطرهای بسیاری را با دهنه های قیمتی، حاضر و هر یک را با دو یخدان بار می کنند و روی آن یخدانها را با مخمل قرمز می پوشانند....
  1397/2/20 17:45

  تصاویری جالب از پلیس زن/1920

  تصاویری جالب از پلیس زن/1920
  1397/2/18 17:51

  ده اشتباه جالب تاریخی!

  هر اشتباه تاوان خاص خود را دارد. برخی از این اشتباهات می‌تواند به ضرر جمعی از افراد تمام شود و دسته‌ای دیگر نیز فقط به ضرر خود شخص تمام می‌شود. در هر صورت، اشتباه اشتباه است!
  1395/8/29 11:02

  روایتی جالب از پرواز شماره ۳۹۵ دومین شهید محراب؛ شهید آیت ا.. دستغیب

  هواپیما آماده حرکت بود. این موضوع را گوینده فرودگاه برای آخرین بار هم اعلام کرد. اما مگر میتوانست سوارشود؟ ساعت حرکت هواپیما با اذان ظهر یکی شده بود. از خود می پرسید: عمره مهمتره یا نماز اول وقت..؟؟
  1395/4/18 21:51

  حکایتی جالب از امیرکبیر

  هر گاه پس از دو سه روز سورت شهرت آن زن تخفیفی یافت و درماندگی شوی و گرسنگی خود را دیده و راضی شود که صرف نظر از آن کند، نتواند به قیمت آن پنج شاهی که خرج یک ناهار ایشان است فراهم نماید.
  1395/1/1 22:16

  اختراعات جالب «ادیسون» که از آنها بی خبرید!  توماس آلوا ادیسون دانشمند بزرگی بود که بدون اختراعات وی، قطعا زندگی بشر متفاوت از شکل امروزی اش بود. این مخترع بزرگ فرهنگ ما را به خاطر عرضه دستگاه های معجزه آسایش از جهات مختلفی دگرگون کرد
  1394/9/7 17:36
11