مطالب مرتبط با واژه 'دکتر'

  پیشنهاد نصب تابلوی کاخ استقلال ایران بر سر در منزل مصدق

  نامه امیرمسعود قاجارقوانلو رئیس انجمن اصلاحات اجتماعی بخش تهرانشهر به دکترمصدق نخست وزیر دائر بر پیشنهاد نصب تابلوی کاخ استقلال ایران بر سر در منزل خود با توجه به مخالفت نامبرده با ساختن مجسمه وی ، اعلام آمادگی و حمایت از سیاستهای وی در بدست آوردن استقلال با توجه به شرکت در تظاهرات 30 تیر
  1397/4/12 09:32

  دکتر ابراهیم حشمت الاطبا

  طبیب مرگ

  دکتر ابراهیم حشمت الاطبا ، مردی که بعضی ها می گویند ریاکاری وثوق الدوله و فرستاده اش تیمور تاش را باور کرد و امضای پشت قرآن رضاخان را جدی گرفت ، یکی از سران نهضت جنگل و دست راست میرزا کوچک جنگلی بود . مردی که دوش به دوش میرزا کوچک پایداری کرده بود ، از مسیر عجیب و غریب و غیرقابل دسترس قله های شاندرمن با پای پیاده رد شده بود ، سربازانش را محاصره ماسوله و یا حمله قزاق ها نجات داده بود و هفت سال برای ایران جنگیده بود . خدا می داند چرا ، عقب نشست و امان نامه لعنتی را باور کرد .
  1395/3/8 15:56

  وقتی دکتر شاه فرق بیلچه و چاقوی جراحی را نمی دانست/ ابوالمشاغل دربار پهلوی که بود؟

  پرفسور ژان برنار پزشک مخصوص دربار، به اعلم گفته بود: « ایادی فرق چاقوی جراحی را از بیلچه ی باغبانی تشخیص نمی دهد.
  1394/11/17 21:00

  تمبر یادبود دکتر شریعتی

  تمبر یادبود دکتر شریعتی بمناسبت سومین سالگرد شهادت ایشان ، ۱۳٥۹
  1394/9/6 22:08

  تصویر پیکر بی جان دکتر شریعتی

  دکتر شریعتی بیان می کرد که « خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردم را خودم خواهم آموخت.»
  1394/4/26 12:51
5